La cerca de la identitat amb els agents del territori i el disseny d’un pla d’acció són els eixos vertebrals de l’estudi