estudi prefabricats formigo

El Gremi de Catalunya de pre-fabricats de formigó i derivats del ciment realitza un estudi sectorial per tal de conèixer l’impacte econòmic, ocupacional i mediambiental de la seva activitat.

Estudi de la viabilitat econòmica de la concessió del servei de restauració situat al Districte Administratiu

La Generalitat de Catalunya requereix del servei d’assistència tècnica per a l’estudi de la viabilitat econòmica de la concessió del servei de restauració situat al Districte Administratiu.

assessorament financer

Empreses de diferents sectors sol·liciten una anàlisi dels seus comptes anuals per a poder detectar debilitats i oportunitats de millora.

Participació en la redacció de Plans locals d'habitatge

Des del 2014 formem part de l’equip redactor de diversos Plans locals d’habitatge i de Plans d’actuació municipal d’habitatge d’arreu de Catalunya.

Assistència tècnica en la creació d’una xarxa de dones del món de l’empresa a Barberà del Vallès

calculadora impacte j3b3

Concretament, se n’ha fet ús a La fira del tió de Solsona i a la Fira Avícola de Raça Prat, del Prat de Llobregat.

Plataforma poligons industrials ribera ebre

Es tracta d’un mapa interactiu dels sectors industrials de la comarca que, també, fa difusió dels equipaments de suport a la l’empresa que trobem a la Ribera d’Ebre.

L’Ajuntament de Montornès del Vallès té la voluntat d’implementar un nou servei d’ajuda a domicili (SAD) i per a la creació del servei es requereix un estudi econòmic que determini la viabilitat.

cost efectiu dels serveis Solsona

L’Ajuntament de Solsona ha dut a terme una anàlisi dels costos dels serveis que presta a la ciutadania. El projecte ha consistit en classificar les diferents àrees de despesa per subprogrames.

L’objecte del treball consisteix en una anàlisi inicial que permeti dissenyar diferents escenaris