Consultoria en reconstrucció econòmica - COVID-19

Estem treballant en diverses mesures i accions per contribuir a la reconstrucció econòmica arran de l’impacte de la COVID-19 en l’economia local.

Aquests són alguns dels nostres productes per la reconstrucció del sector comerç, indústria i turisme que posem a l’abast de l’administració pública.

Disseny de pla de xoc municipal

Estructurem un pla de reactivació econòmica integral a curt, mig i llarg termini

Aquesta planificació parteix de la realitat de cada territori, tot tenint en compte els seus sectors econòmics i els pressupostos municipals.

L’objectiu és disposar d’eines que garanteixin una tornada a la normalitat el més aviat i amb el menor impacte possible.

Contacta

Assistència tècnica i assessorament

Donem suport en els processos que requereixen un equip especialitzat

Oferim els nostres serveis d’assistència i assessorament per tal de donar un suport tècnic en la gestió i en la coordinació d’aquelles accions que requereixen de recursos humans especialitzats.

Contacta

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.