Impacte del coronavirus al sector comerç de Catalunya

Estem estudiant l'impacte del coronavirus en el comerç a Catalunya.

1212

Empreses participants

+ 240 h

Hores invertides en el projecte

Des de l’inici de la pandèmia estem analitzant, de manera continuada, l’evolució de les vendes i els diferents efectes que ha tingut la crisi sanitària en el teixit d’empreses de comerç.

Quantifiquem les variacions d’ingressos, les estratègies que ha seguit el sector comerç per garantir la continuïtat dels seus negocis, l’obertura de nous canals de distribució, entre d’altres.

Aquest estudi ha estat independent, autofinançat i sense ànim de lucre; només amb afany d'investigació i recerca.

4 - 10 maig
Vuitena onada

1) La fase 0 revifa les vendes en un 16%
2) Millora significativa de la facturació en tots els segments, excepte restauració
3) L'estat anímic millora arran de la tornada a l'activitat

4) El sector de la restauració; una problemàtica a tractar de manera específica

5) La fase 0 ha comportat dificultats i aspectes positius

6) La fase 1 implicarà l'obertura de la major part del comerç

 

6-12 abril
Cinquena onada

1) L’estat d’ànim del sector comerç continua en línia descendent
2) Els esforços per pal·liar les caigudes de les vendes són creixents
3) Dues estratègies: nous canals de distribució i diversificació de productes i serveis

30 de març - 5 d'abril
Quarta onada

1) Una part del comerç urbà tancarà definitivament
2) Per ara, només el finançament aliè pot garantir la liquiditat
3) Els ajuts provinents de les administracions públiques són insuficients
4) L’estat d’ànim continua sent de molta preocupació

23-29 de març
Tercera onada

1) El comerç de Catalunya manifesta preocupació
2) Les empreses renegocien diferents despeses d’explotació
3) Una part del teixit es mostra activa per minimitzar l'impacte de la crisi
4) Els establiments esperen acció per part de les associacions


 

16-22 Març
Segona onada

1) Aturada de vendes de tots els sectors
2) Alguns comerços d'alimentació igualen o superen les vendes de l'any anterior
3) El comerç urbà tindrà dificultats per cobrir les despeses d’estructura i explotació
4) Dificultats per sostenir els costos de tinença dels locals
5) Subministraments bàsics i quota RETA: les despeses que es poden afrontar amb més garanties
6) L’administració pública ha d’executar un pla de mesures econòmiques 
 

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.