20-11-2017

Aprofita les possibilitats que ofereix internet

Els recursos que ofereix internet poden aportar molt al teu negoci.

En aquest cinquè article abordem un tema amplísim, els recursos online que podem aprofitar per afegir valor al nostre negoci. Internet ofereix multitud d'eines que, si estan ben usades, aporten moltíssimes possibilitats; tant en comunicació, com en anàlisi de dades o, fins i tot, en coneixement del mercat.

No és objecte d'aquest document llistar tots els instruments a l'abast del *retailer; més que gens, perquè en funció del tipus de negoci i d'estratègia que es planteja, els recursos en internet poden variar substancialment.

De totes maneres, no està de més recordar alguns dels recursos que ens ofereix la xarxa i la seva hagut d'uso per aconseguir una gestió excel·lent de la plataforma de comerç electrònic.

Publicitat patrocinada

L'univers d'internet allotja una infinitat de pàgines web, així com infinitat de perfils de Facebook i de Twitter. És clar, és impossible que els cercadors posicionin tots els portals sempre en les primeres posicions.

Per aconseguir aparèixer en les primeres posicions existeix un mercat que, a canvi d'imports molt raonables, et donen una visibilitat que, d'una altra manera, seria molt difícil.

Ens referim a, Google Adwords, Facebook Ads, Twitters Ads, etc. La qüestió és, mereix la pena invertir? Quina quantitat de diners és l'òptima? Com es calcula la tornada de la inversió? Què s'ha de fer per invertir en elles?

Per obtenir respostes podem investigar, fer proves, formar-nos o, simplement, contractar un professional perquè ens assessori en una disciplina tan complexa com aquesta.

Enquestes i newsletters 

Internet és com un oceà ple de dades que, donis del punt de vista empresarial, han de ser aprofitats de la millor manera, sempre, dins de la legalitat de cada país.

Amb una bona gestió de les dades s'ha de mantenir una comunicació bilateral amb el mercat. És a dir, si es disposa d'una base de dades fiable, es pot preguntar al públic objectiu aspectes de millora del negoci, acceptació de la introducció de nous productes o serveis, expectatives de despesa en campanyes determinades, etc.

Inclusivament es pot generar un espai de suggeriments i recomanacions dins de la plataforma d'e-commerce per a un determinat consumidor a partir de les dades que disposem.

A partir de les respostes, es va a tenir un coneixement privilegiat que permeti, a posteriori, dissenyar accions de comunicació específiques per a un segment determinat o per a tots els públics. Aquí, els newsletters, són els aliats principals.

La recerca del mercat pot resultar inversemblant per a la majoria de micro comerços, ja que pot semblar alguna cosa complex i amb una inversió darrere molt elevada. Gens més lluny de la realitat. Ens remetem a la primera recomanació d'aquest document: l'actitud!

Inbound màrqueting

Tradicionalment, el món del màrqueting ha consistit a realitzar campanyes unidireccionals; en quin l'emissor emetia un missatge al receptor i, a partir d'aquí, a esperar….

Amb l'aparició d'internet, aquesta disciplina ha canviat substancialment. Ara, amb les xarxes socials i els blogs es pot generar una relació multidireccional i, sobretot, escoltar al mercat (mitjançant opinions, comentaris, dades, etc).

El inbound màrqueting tracta de generar continguts interessants de manera que captin l'audiència, posicionin a l'empresa com a especialista i, a llarg termini, generar una relació amb el públic objectiu.

És per aquest motiu que aquelles empreses amb plataforma de comerç electrònic i que a més disposen de blog (amb continguts interessants i relacionats amb l'objecte del negoci) i utilitzen molt freqüentment les xarxes socials (Facebook, twitter, Instagram i Youtube, etc) són els que tenen una major capacitat d'adequar la seva oferta a la demanda.

Estudi Ecommerce

El nostre Estudi Ecommerce pot aportar una visió molt més àmplia d'est i altres temes relacionats amb la transformació digital dels micro comerços. Més informació aquí.

Fonaments per vendre en internet i augmentar la productivitat

Articles de la sèrie:

Fonaments per vendre en internet i augmentar la productivitat

A l’ecommerce, l'actitud és el primer

Ser competitiu i motivador, actitud clau en els negocis

Capacita't a tu mateix i als teus treballadors

En el següent post parlarem de l'elearning, no us ho perdeu!

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.