23-09-2020

Arrenca la fase II del projecte Espais de Promoció Comercial

Després de l'anàlisi jurídic comença l'estudi econòmic i de viabilitat

El projecte supramunicipal Espais de Promoció Comercial endegat pels ajuntaments de Sant Quirze del Vallès, Sant Fruitós de Bages i Manlleu té com a objectiu impulsar l’obertura de locals buits tot facilitant l’accés a iniciatives emprenedores.

En què consisteix la fase II?

En la fase II, corresponent a l’estudi econòmic, es realitzarà un anàlisi de la viabilitat econòmica del projecte per tal que esdevingui una experiència sostenible i viable tant pels ajuntament com per les iniciatives emprenedores.

D’aquesta manera, es dissenyarà un exhaustiu estudi de viabilitat que tindrà en compte tant les necessitats i oportunitats del territori, com els costos fixes i variables que hauria d’afrontar la idea de negoci.

A més, es contemplarà diferents escenaris per a determinar el llindar de rendibilitat; és a dir, la facturació mínima imprescindible perquè el projecte sigui viable.

En què ha consistit la fase I?

La fase I ha consistit en un anàlisi jurídic per tal de desenvolupar la idea amb garanties que pot ser implementat dins el marc jurídic corresponent.

Aquest treball ha cercat el consens entre els municipis integrants del projecte per determinar quin concepte concret es vol desenvolupar. Aquest punt és cabdal ja que s’ha acordat una estratègia comuna i compartida. En aquest sentit, si es pot estandarditzar un mètode en realitats diferents, aleshores el projecte tindrà majors probabilitats de ser transferible.

Tan bon punt s’ha consensuat la conceptualització de la idea, l’anàlisi jurídic ha determinat la fórmula més idònia per a la seva execució. Això ha implicat la descripció del marc normatiu i establir un full de ruta de procediment administratiu comú.

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.