14-11-2017

Capacita't a tu mateix i als teus treballadors

El grau de formació en TIC contribueix en el rendiment de l'ecommerce

Una de les temàtiques que més preocupa és la formació pròpia i dels treballadors, l'abordem en el quart article de la serie Fonaments per vendre en internet i augmentar la productivitat. S'ha demostrat que el nivell de formació específic en TIC influeix en el rendiment dels micro comerços que disposen de canal de venda electrònic.

Formació del personal: una inversió

La preparació teòrica i pràctica pròpia i del personal a les tecnologies de la comunicació és una inversió que pot repercutir positivament en el funcionament del negoci, ja sigui online com a offline.

Sovint, la capacitació dels treballadors es percep com una inversió sense tornada. L'elevat grau de rotació laboral és, certament, un aspecte que ajuda poc i que actua com a barrera perquè el comerciant decideixi formar al seu capital humà.

No obstant això, és fonamental disposar de mà d'obra capacitada, en tots els sentits: en vendes, aprovisionament, atenció al client, màrqueting i, per descomptat, en tecnologies de la informació i la comunicació.

Els estudis realitzats han evidenciat que aquells micro negocis que disposen de personal format, tenen índexs més elevats de venda electrònica que la resta.

Capacitar és motivar

I per què ocorre això? Per una senzilla raó: l'aprenentatge té impacte en la motivació, en les tècniques de venda, en la comunicació, en l'empatia cap al consumidor, en la preparació en general. Per tant, si es disposa de persones implicades i preparades, aquestes poden aportar elements positius per generar una major revolada online.

I, és clar, s'ha d'incidir en la preparació específica del personal si es vol competir al món online. Per a això, la formació en TIC és summament important.

L'empresariat i el personal han de conèixer, al màxim possible, l'entorn que ofereix internet i que, per cert, és molt dinàmic i canviant. La disciplina de les TIC fa aflorar una infinitat de preguntes que han de ser conegudes i tenir la resposta adequada per part dels gestors del negoci i els seus empleats.

Fonaments per vendre en internet i augmentar la productivitat

Altres articles de la sèrie:

Fonaments per vendre en internet i augmentar la productivitat

A l'ecommerce, l'actitud és el primer

Ser competitiu i motivador, actitud clau en els negocis

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.