21-04-2020

Click and collect: Un recurs per garantir vendes en la crisi COVID

Els punts de recollida esdevenen una alternativa molt ben valorada per tal d’optimitzar costos logístics

En el darrer informe de l'estudi de l'impacte del COVID en el comerç urbà, corresponent a la sisena onada d'enquestes, es va deteminar que el conjunt d’establiments que tenen previst de reorientar el seu model de negoci han detectat una nova oportunitat de venda malgrat haver-hi uns costos logístics associats.

A més, es va detectar una forta correlació entre les oportunitats d’obrir nous canals i els costos logístics, l’adopció d’una plataforma d’ecommerce i poder disposar de punts de click and collect per tal d’optimitzar despeses associades a la distribució.

Per tant, els resultats de l’anàlisi portaven a les següents conclusions:

-    El 30% del comerç urbà està pensant en obrir nous canals el dia de demà ja que detecta una oportunitat de garantir vendes mitjançant el servei a domicili en un context d’incertesa i de demanda a la baixa.

-    L’oportunitat de vendre a domicili  fa que sigui assumible  haver d’afrontar una inversió i costos logístics associats.

-    Les plataformes de comerç electrònic faciliten la venda i la gestió de comandes.

-    Una bona part de les empreses que estudien obrir nous canals de distribució consideren que els punts de recollida contribuiran a minimitzar costos logístics. Per tant, els punts de click and collect esdevenen un instrument a explorar per tal d’optimitzar les despeses associades a la distribució capil·lar.
 

L'administració local com a impulsor de plataformes de recollida click and collect

Per tot plegat, es proposa que l’administració local estimuli la ubicació de diferents punts de recollida en els seus municipis

Els punts de click and collect poden suposar un avantatge en varis aspectes:

-    Optimització de costos logístics pel comerç. Per tant, es pot contribuir de manera indirecta a disminuir despeses variables d’explotació.

-    Millora de l’afluència de públic en els carrers. Una de les principals problemàtiques el dia de demà serà contribuir a que hi hagi certa afluència de públic en els carrers, degut a les restriccions i als protocols d’higiene.

-    Contribució a la creació d’ocupació ja que un punt click and collect requereix de recursos humans que ho gestionin i ho coordinin.

-    En municipis d’alta densitat d’habitants, pot suposar una mesura amb un impacte ambiental positiu. Es suggereix que siguin locals buits o (equipaments municipals) amb condicions per oferir un servei d’aquestes característiques.  

-    En municipis de baixa densitat d’habitants (i baixa densitat comercial), es pot valorar d’aplicar una fórmula alternativa - punts de recollida itinerants, punts de distribució col·lectius mòbils-.

Tot i això, es creu convenient assenyalar que:

-    L’administració local hauria de calcular que el cost- benefici d’invertir en un servei d’aquestes característiques estigui dins els criteris de sostenibilitat pressupostària.

-    Per a una gestió òptima d’aquest servei es pot recórrer a col·laboracions público-privades amb altres agents: associacions de comerciants, empreses de tercer sector, etc.

 

Per a més informació relacionada amb el projecte d'anàlisi de l'impacte del COVID en el comerç urbà de Catalunya fes click aquí

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.