16-07-2018

Construïnt accions de futur del comerç amb Lego Serious Play®

J3B3 organitza una jornada sobre el comerç del futur i l'administració pública

Ens trobem en una època de canvis permanents dins el sector comercial.

El futur que es comença a albirar ja ens està donant pistes sobre quins seran els propers reptes. Aquests tenen com a eixos principals la sostenibilitat i la transformació digital. I la màxima preocupació, comú per a tots els establiments a peu de carrer és com fer front a la disminució de l'activitat de venda al detall.

Per aquest motiu, des J3B3 Economics hem organitzat aquesta interessant jornada amb un grup de 25 experts i agents del sector del comerç urbà per a debatre, compartir i treballar al voltant d'aquests reptes que el futur més imminent ens presenta.

A l'hora crear aquest tipus de jornades, apostem per un plantejament de treball molt horitzontal, per així poder fomentar l'intercanvi d'opinions, coneixement i experiència que sempre beneficia a totes les persones que hi participen.

Un altre agent molt actiu en tot aquest debat sobre el comerç del futur és l'administració pública. El seu repte és el de donar resposta i anticipar-se a les problemàtiques que es presentin en el futur. I la seva principal missió consisteix a garantir la competitivitat i el model comercial de Catalunya.

Ens han acompanyat i han participat en la jornada Comerç del futur i Lego Serious Play®:

 

Impacte del ecommerce en el comerç urbà

L'expert en desenvolupament econòmic, Jordi Bacaria, ha ofert un microseminario titulat El futur ja és aquí. A la xerrada s'ha parlat de la repercussió que està tenint l'ecommerce en el sector del comerç urbà i de proximitat. S'han aportat dades i xifres que han portat a reflexionar els assistents al voltant de la pèrdua de valor afegit del comerç al detall. Si ho confrontem amb la venda en línia, veiem que aquesta va augmentant any rere any, en detriment del comerç tradicional.lego serious play ecommerce retail

Després de comentar com afecta el comerç electrònic en el que es refereix a hàbits de la ciutadania, sostenibilitat i competitivitat, s'ha abordat el tema de les polítiques de les administracions públiques. En concret, s'ha posat èmfasi en les accions per afavorir un ecosistema òptim per al comerç urbà per part de l'administració.

I per finalitzar amb la xerrada, s'ha parlat d'un cas d'èxit pel que fa a city màrqueting, el #ILoveNice. Aquesta campanya, activada immediatament després de l'atac terrorista a la ciutat de Niça, va consistir en portar a terme un pla de xoc per pal·liar la possible afectació negativa de l'atemptat. En el nostre article sobre aquest cas, tractem amb més profunditat les accions que es van dur a terme per generar una cadena de solidaritat i viralizarla.

 

j3b3 lego serious play

 

Sessió de Lego Serious Play® i Design Thinking

Hem comptat amb la col·laboració de Teia Guix (@TeiaGuix), de Co-emprèn, per portar a terme una dinàmica de treball en equip molt interessant. S'han seguit les metodologies de Lego Serious Play® i Design Thinking, mitjançant les quals els participants han pogut explorar possibilitats de cooperació i de creació de noves idees.

Aquesta poderosa eina permet explorar diversos escenaris a través de les propostes que va llançant la persona que dinamitza la sessió. Es crea un debat al voltant d'un tema, en el qual els participants escolten i aprenen a través d'un llenguatge comú. Mitjançant l'ús de diferents habilitats (viaules, auditives ...), es pren consciència de totes les possibilitats i es procedeix a resoldre problemes i prendre decisions des d'un altre punt de vista.
 

lego serious play design thinking

En aquest cas, a través de les famoses peces tridimesionales d'aquest joc de construcció, s'ha fet una invitació a la reflexió. D'una manera diferent a l'habitual, els participants han pogut visualitzar les problemàtiques del comerç urbà, així com intuir les oportunitats que es generen en aquest sector que evoluciona contínuament.

Els presents han volgut deixar el seu testimoni pel que fa a l'experiència amb Lego Serious Play® i algunes de les seves reflexions han estat:

"Atret per la metodologia!"
"He tingut la sensació de libració per explicar i compartir idees i dubtes"
"La metodologia ajuda a visualitzar els obstacles del comerç"

lego serious play design thinking

 

Conclusions sobre la jornada Lego Serious Play® i Design Thinking

El comerç al detall està perdent pes en la composició del PIB. Per tant, és una realitat que hi ha una sèrie de sectors que, en el conjunt de l'economia, a dia d'avui, són generen més valor que les activitats de venda.

No obstant això, el sector comerç segueix sent un element cohesionador social i econòmic dels municipis i regions. Tot i la irrupció en força del comerç electrònic i els desencadenants que comporta, el teixit comercial de l'municipis està íntimament lligat a les empreses de serveis. De fet, aquestes són les que actualment tenen una major presència en els carrers i tenen la capacitat de convertir-se en el fre de tancament de locals.

A part, cal tenir molt en compte diferents variables que impedeixen fer una generalització. Aquestes són la tipologia de consumidors (segmentació) i, també, de municipis (urbà- rural).

En funció d'aquests determinants es poden construir diferents formats comercials. No obstant això, és una evidència que els comerços dels entorns rurals tenen una problemàtica associada de difícil solució i que, amb el pas dels anys, probablement s'observarà una tendència a l'alça pel que fa al tancament i liquidació de molts negocis.

D'altra banda, la irrupció de les TIC és un fenomen que ha suposat un canvi d'hàbits en la societat i, com a conseqüència, en el futur immediat hi haurà nous reptes a afrontar d'entre el qual destaquen la transformació digital, la sostenibilitat i la lluita per la millora de la competitivitat del sector que dóna més llocs de treball en l'actualitat.

En aquest aspecte l'administració pública té un paper cabdal en la construcció de polítiques de comerç que afrontin la realitat i, alhora, executin accions encaminades a un impacte positiu en el territori; tant econòmic, ambiental com social.

lego serious play J3B3 design thinking

Conclusions sobre la jornada Lego Serious Play® i Design Thinking

Com a punt final, volem assenyalar alguns dels reptes de futur que els participants han apuntat, amb els quals no podem aquestes més d'acord:

  •      Cocrear i codefinir amb el sector privat el model de pobles i ciutats enfocats a les persones on el comerç és un element molt important.
  •      Cal apropar la tecnologia al comerç.
  •      Tenir ben definida la modalitat de teixit comercial per tal d'aplicar mesures sobre el model desitjat.
  •      Entendre el comerç, adaptant-se i acompanyant els professionals en un projecte que, en definitiva, afecta la societat en totes les seves vessants.
  •      Capacitar el comerç en temes digitals.

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.