17-09-2019

El comerç té un baix nivell de digitalització i utilitza internet per conversar amb el mercat

Aquestes són algunes de les conclusions de l'últim estudi de digitalització del sector comerç a Catalunya

En els darrers mesos hem estat elaborant l’estudi de Digitalització del sector comerç: grau i tipus de presència a internet (2019); un treball de recerca realitzat i 100% autofinançat per J3B3.

Aquest nou estudi ha establert un mecanisme de mesura a  mode de baròmetre que indica la presència digital del comerç a Catalunya, tant pel que fa a la intensitat com al tipus.

En aquest sentit, el lector de l’informe podrà copsar que la presència a internet es construeix a mode de piràmide; en què la base és disposar de pàgina d’internet i el vèrtex és la participació en maketplaces.


 

A banda, l’explotació de les dades ha permès establir el model 3C per tal de poder copsar la finalitat de les accions que es realitzen a internet. Així, s’observa que les converses amb el mercat és el tipus d’acció més freqüent pel comerç.


Amb tot, la voluntat d’aquest estudi és disposar d’una fotografia explicativa de la realitat al territori i, sobretot, que esdevingui un estàndard que pugui ser comparat en diferents moments. En aquest sentit, la recerca ha conclòs que el sector comerç a Catalunya té un baix nivell de transformació digital i la seva presència a internet és, de mitjana, en dos formats diferents.El treball que us presentem parteix de l’anterior estudi Ecommerce al sector comerç de Catalunya; grau d’adopció i factors motivacionals (2019) que  va analitzar un seguit dades provinents d’un treball de camp exhaustiu; tot aportant un volum d’informació substancial.

L’explotació d’aquelles variables va permetre arribar a les conclusions pertinents. Sens dubte, però, aquella informació encara es podia treballar de manera més extensa. Es podria dir, doncs, que s’ha espremut la base de dades obtinguda per tal de poder disposar de més i millor coneixement de la realitat.

Concretament, el buidat de dades provinent de la mostra aportava una informació molt útil amb el fi de conèixer quin és el grau de presència a internet del sector comerç de Catalunya i, fins i tot, per quin motiu els negocis de venda al detall opten per tenir presència a internet.

 

Descarrega't gratuïtament l'estudi de digitalització fent click aquí

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.