15-09-2022

El Consell Comarcal del Bages analitza l'impacte dels impostos i taxes municipals

El projecte té la missió de quantificar l'afectació dels principals impostos a la indústria de la comarca

Des de l’Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Rural del Consell Comarcal del Bages s’estan executant diferents actuacions adreçades a donar suport a la indústria, a la millora de polígons, i al manteniment i l’atracció d’activitat industrial de valor al territori.
 
Per tal de disposar d'una diagnosi acurada és important identificar els principals tipus impositius amb afectació específica a la indústria (IBI, IAE, ITVM i ICIO) així com el preu públic del servei d’abastament d’aigua que s’aplica als municipis de la comarca que disposen de polígons d’activitat econòmica.
 
A tal efecte, aquest treball:

  • Analitza els impostos municipals i les característiques bàsiques de cada impost per a cada municipi estudiat. La finalitat és disposar d’una comparativa de tipus impositius i bonificacions.
  • Estudia l’impacte econòmic en les finances municipals.
  • Calcula l’impacte dels impostos en les empreses.
  • Estableix una proposta de línies estratègiques comunes en matèria de fiscalitat en clau de responsabilitat social i ambiental.


 

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.