28-11-2019

El mercat setmanal de Cambrils té un fort impacte en temporada alta

El comerç local es beneficia de l'afluència de visitants d'aquest esdeveniment

Ha finalitzat la primera fase de l’estudi d’impacte del mercat setmanal de Cambrils que investiga  la repercussió econòmica que té aquest esdeveniment en el municipi.

Aquest mercat de venda no sedentària està composat per més de cent parades que, cada dimecres, ofereixen una amplia oferta en tèxtil, moda, complements i, també, en parament de la llar i alimentació.

La primera fase d’aquest estudi d’impacte s’ha centrat en analitzar, en el període de temporada alta, el perfil dels visitants, el seu comportament i, a continuació, quantificar-los (és a dir, fer un comptatge).  Addicionalment, també s’ha obtingut informació per part de les parades en relació al seu grau de satisfacció i a les seves expectatives de cara a la propera temporada, la baixa.

Tot plegat s’ha dut a terme a través d’enquestes presencials realitzades per un equip preparat per fer les enquestes en diferents idiomes; atès que a Cambrils, al tractar-se d’un municipi turístic, era necessari copsar la opinió dels visitants estrangers (francesos, anglesos, holandesos i belgues, principalment).

Gràcies a aquest treball analític hem pogut fer una primera aproximació de l’impacte directe i induït del mercat setmanal en temporada alta. Les dades apunten que l’esdeveniment aporta un volum molt gran de visitants, en la seva majoria turistes, que al seu torn aporten un gran impacte i dinamisme econòmic a aquesta vila del Baix Camp.

A més, s’ha pogut observar com el mercat setmanal repercuteix directament en el teixit comercial local, tant en establiments d’alimentació com d’hostaleria del seu entorn.

Un cop finalitzada aquesta fase de l’estudi procedim a analitzar l’impacte del mercat en temporada baixa. Així, doncs, un cop es disposi de l’anàlisi de la situació del mercat en els diferents períodes de l’any podrem plantejar millores i propostes de cara el futur.

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.