31-01-2019

El Pla estratègic de la Fira de la Candelera ja s’està aplicant

El Pla estratègic de la fira de fires en execució i amb bons resultats

L’any 2018 l’Ajuntament de Molins de Rei ens va encarregar l’elaboració del Pla estratègic de la Fira de la Candelera. Tot un repte si tenim en compte la naturalesa de l’esdeveniment, la seva magnitud i l’impacte econòmic i social que té en el municipi. I és que la Candelera és molt més que una simple fira. És la “fira de fires”.

Durant el primer cap de setmana de febrer, i des de fa 168 anys consecutius, l’entramat de carrers del nucli antic de Molins es converteix en un recinte firal de 49.000 m2 amb prop d’un miler d’expositors. Aquell cap de setmana 300.000 persones acudeixen a la Fira motivats per la varietat de la oferta i per l’ambient festiu que generen els seus vilatans.

Davant d’aquesta actuació gegantesca de promoció local, el consistori, però, tenia clar que calia dur a terme un pla per anar cap a l'execl·lència. I aquí és quan vam entrar en joc, amb la confecció d’un Pla Estratègic de la Fira de la Candelera dividit en 5 eixos estratègics i més de 50 accions que, a la vegada, es fraccionaven en actuacions concretes. 

Enguany, ha tocat fer balanç i seguiment de l'aplicació del Pla Estratègic i, tot sigui dit de passada, amb molt bons resultats. De fet, en el seguiment realitzat s'ha constatat que l'ajuntament ha endegat el 20% de les actuacions planificades dins la totalitat. A banda, a partir d'enquestes tant a visitants com a expositors s'ha pogut constatar una molt bona acceptació dels canvis introduits i que es detallaran en les properes línies. Ara toca seguir treballant per a una correcte execució de la resta del pla.

 

El mètode

Un equip de vuit persones vam realitzar un treball de camp exhaustiu, que ho va observar literalment tot i, després, vam aplicar tot el nostre bagatge i coneixement per a l’anàlisi i desplegament de propostes. 

A mode de resum metodològic, algunes de les tasques que vàrem fer foren les següents:

  • Anàlisi de perfil de visitants de la Fira de Planter i de la Fira de Vins i Caves a partir d’enquestes i entrevistes en profunditat.

  • Anàlisi dels hàbits i comportament dels visitants durant la Fira a partir de l’explotació estadística i d’econometria (contrast de mitjanes, agrupacions jeràrquiques i K-media, anàlisi multivariant, etc).

  • Exploració etnogràfica durant els dies de Fira a partir de tècniques d’investigació qualitativa.

  • Estudi de la repercussió en les xarxes socials mitjançant programari específic que sondejava paraules clau a Twitter i Instagram.

  • Recerca bibliogràfica i documental de revistes i llibres provinents de l’arxiu municipal.

 

Els resultats

Els resultats que es van obtenir van permetre, entre d’altres, identificar diferents perfils de visitants que responen a motivacions, comportaments i hàbits diferenciats. Aquest punt de partida va permetre l’articulació d’accions de màrqueting que incidissin, sobretot, en l’experiència del visitant.

Un dels objectius varis que hi havia era el de maximitzar la funció de valor i, per tant, contribuir a que les sensacions de les persones que acudeixen a la fira fossin el més gratificants possible. 

A tal efecte, un dels principals aspectes que es considerava que s’havia de tractar era estructurar la totalitat de la Fira, sota un mateix fil argumental per tal de facilitar-ne la seva comprensió.

En el plànol podeu apreciar les diferències entre l'edició del any passat:

fira candelera pla estrategic

i l'edició d'enguany:

pla estrategic fira de la candelera

En aquest sentit, dos dels resultats més visibles i notoris en aquesta edició de 2018 són, per una banda, un canvi de conceptualització amb una orientació més moderna i innovadora (sense trencar amb la tradició) i, per altra, la conseqüència immediata; una agrupació dels recintes firals en una nova denominació: els espais. 

 

fira candelera pla estrategic J3B3

 

A partir d’aquí, la seqüència de fets es desplegava en una actualització de la marca en elements gràfic que acompanyessin i reforcessin el nou concepte.  

 

Finalment, un altre dels resultats que enguany ja s’ha posat en marxa és la digitalització; tant pel que fa a la venda d’entrades per a les activitats paral·leles que s’hi organitzen, com una millora substancial de la pàgina web i de les accions de community manager de l’esdeveniment.

fira candelera pla estrategic J3B3

Aquestes tres actuacions, la conceptualització, la imatge gràfica i la digitalització són només la punta de l’iceberg d’un pla estratègic ambiciós però alhora, prudent i realista que estem convençuts que en el futur respondrà a més canvis arran d’aquest Pla estratègic de la Fira.  

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.