18-09-2019

El treball de camp del pla estratègic de comerç d'Esplugues ha començat

El nostre equip està analitzant Esplugues de Llobregat de manera exhaustiva

Els nostres treballs, ja siguin plans estratègics de comerç, estudis d'impacte o anàlisi de viabilitat d'equipaments o esdeveniments, parteixen d'un anàlisi exhaustiu de la realitat.


El pla estratègic de comerç d'Esplugues de Llobregat no n'és una excepció. De fet aquest projecte requereix de molta observació i, sobretot, de reflexió; tot a partir de totes les dades que es vagin obtenint.


La complexitat d’aquest pla rau en dissenyar un model de comerç de proximitat que sigui competitiu, tot sent conscients de les amenaces que s’observen sobre el terreny: una elevada presència de centres comercials, la proximitat amb la ciutat de Barcelona i l’ús creixent del comerç electrònic.


De manera concreta, el nostre equip de recerca està analitzant diversos aspectes:

 

  • Hàbits de compra de la ciutadania
  • Clima comercial i grau d’adopció de l’ecommerce en el comerç urbà
  • Grau de modernització dels establiments de comerç i serveis
  • Indicadors d’urbanisme comercial
  • Perfil sociodemogràfic
  • Distribució de la cistella de despesa i equilibri del mix comercial


Tot plegat està originant un volum de dades considerable que tractarem mitjançant sistemes d’estadística avançada i mapes cartogràfics. Aquest mètode ens permetrà diagnosticar amb precisió, establir hipòtesi i comprovar la seva veracitat per, després, desplegar un arbre estratègic amb garanties d’aportar solucions a l’ajuntament i al teixit del municipi.
 

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.