02-09-2020

Elaborem el Pla d'ocupació de locals buits a Solsona

Trepitgem terreny i fem immersió en el territori

La ciutat de Solsona ha iniciat l'estudi d'un Pla d'ocupació de locals buits.

Abans, però, d'endegar un conjunt d'accions eficaces, cal fixar una estratègia que estigui en consonància amb el model de ciutat i en concordança amb l'atmosfera empresarial, social i cultural.

Per aquest motiu, hem dissenyat una metodologia específica en què es posarà en valor els diferents actius patrimonials, comercials i culturals del municipi. Tot plegat, tenint en compte el mix comercial existent i la demanda actual.

A partir, doncs, de múltiples entrevistes en profunditat amb diferents agents i un treball de camp a peu de carrer exhaustiu, idearem un conjunt de propostes que s'adaptin al context actual.

Hem de ser conscients de les dificultats que hi ha per emprendre, però també hem d'estar atents a les oportunitats que apareixen.

De moment, hem començat el projecte de foment de l'ocupació de locals buits trepitjant el terreny, vivint-lo en primera persona i compartint punts de vista amb diversos actors locals.

Paral·lelament, hem activitat la maquinària d'anàlisi a partir de fons d'informació secundàries: georeferenciació de dades i explotació estadística. Tot plegat, per disposar d'una composició demogràfica i de comportament dels habitants de la ciutat així com de tota la comarca.

Sens dubte, un projecte apassionant a un dels racons amb més personalitat, caràcter i autenticitat del nostre país.

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.