30-01-2018

Els mercats setmanals: impulsors del desenvolupament econòmic local

Els mercats setmanals com a propulsors de la prosperitat local

Els mercats setmanals tenen un component ancestral ja que han estat part de la nostra realitat des de fa segles. Aquests esdeveniments generen trobades entre les persones, promouen relacions comercials i són un important propulsor del desenvolupament econòmic local. En definitiva, dinamitzen els municipis i les comarques.

Els orígens dels mercats

A manca de documentació que indiqui el moment precís de la història en què van iniciar-se els mercats, hi ha qui apunta l'antiga Egipte com l'escenari d'aquests primers esdeveniments, mentre que d'altres creuen que va ser durant l'imperi romà. En aquest sentit, els historiadors tenen diferents punts de vista i interpretacions.

Sí que hi ha consens que, al llarg de l'Edat Mitjana, aquests espais de compra i venda s'estableixen de manera general i, en algun casos, esdevenen l'embrió per la gestació de futures urbes.

Desarrollo económico local gracias a mercados y ferias

A town in the Middle Ages. Michael Godfrey. © Look and Learn

Temps ençà, la creació de fires i mercats es donava de manera espontània però, davant les complicacions en la vida diària, les autoritats van començar a limitar-los, organitzar-los i, sobretot, a gravar-los fiscalment; com una via de recaptació de tributs estable.

En aquella època, els mercats ambulants es vivien com una festivitat, com una manera de relacionar-se socialment. Era una ocasió per divertir-se, per socialitzar-se i explicar-se anèdotes, xafarderies i històries i, evidentment, per vendre mercaderies.

En aquest sentit, aquesta era l'única manera que tenien agricultors i ramaders per vendre la seva producció. La resta d'activitats van anar afegint-se als mercats davant l'oportunitat que veien de vendre els seus productes davant un nombrós públic de persones que, fidelment, acudia setmana rere setmana a plaça. Certament, els mercats van esdevenir un autèntic motor econòmic a la majoria de viles d'arreu, essent els dimecres el dia de la setmana que tenia lloc. El motiu de la celebració dels mercats durant els dimecres era, bàsicament, de creença pagana ja que es creia que el deu Mercuri, el deu romà del comerç, vetllaria per les transaccions comercials en tot moment. Precisament, Mercuri dona el nom del dimecres.

Desarrollo económico local gracias a mercados y ferias

 

La venda ambulant no sedentària actual

Els intercanvis comercials que es duen a terme en fires i mercats es denomina venda ambulant no sedentària i reuneix certes característiques:

  • Té lloc a la via pública i, en la majoria de casos, a l'aire lliure (ai si plou..)
  • Són instal·lacions temporals, que es caracteritzen per la seva curta durada
  • Estan regulats per normativa d'abast nacional, autonòmic i local. En aquest últim cas, han de disposar d'un reglament de servei.
  • El mix comercial està format pèr vàries activitats

Beneficis pel desenvolupament econòmic local

L'activitat que generen els mercats setmanals impacten de manera significativa tant directa com indirectament a nivell econòmic local. Els mercats i fires actuen com a imants d'atracció d'afluència de persones al barri o municipi, la qual cosa contribueix al fet que la xarxa comercial paral·lela al mercat o fira pot beneficiar-se. Es complementen mútuament: mercats juntament amb els comerços de l'àrea d'influència.

ferias mercados

Part important dels usuaris dels mercats locals realitzen també compres en els negocis de l'entorn del mercat, ja sigui comerç, serveis o restauració.

A nivell de visitants tenen molta atractivitat ja que els dies que tenen lloc, generen un flux de visites addicional. A més, són generadors d'ocupació, ja que cobreixen llocs de treball, tant en el propi mercat com en les activitats sedentàries de l'entorn. I aquesta demanda d'ocupació pot afavorir directament als habitants de la mateixa població i rodalies.

D'altra banda, els mercats setmanals garanteixen l'oferta de productes de qualitat, que en molts casos es poden adquirir directament al productor, sense intermediaris; fet que genera confiança entre les persones usuàries del mercat.

Finalment, un altre dels beneficis des de l'òptica dels productors és que, mitjançant els mercats semanals, poden vendre directament el seu producte i prescindir d'intermediaris de la distribució.

ferias mercados km0

Pel que fa al medi ambient, es redueixen els costos ambientals i s'obté un estalvi energètic. El motiu és que es minimitzen envasos i l'impacte dels desplaçaments amb vehicle són menors si s'apropa el mercat a les zones residencials. Per tant podem qualificar de beneficiós l'efecte sobre el canvi climàtic de mercats i fires artesanals

 

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.