31-10-2019

Empreses de Rubí reben assessorament comercial personalitzat

El programa de mentoring que duu a terme la ciutat de Rubí consisteix en millorar el comerç mitjançant assessoraments individualitzats

Els assessoraments comercials són una eina eficaç que permet a l’empresariat rebre informació útil sobre la gestió del seu negoci; de manera que pot explorar-ne totes les possibilitats.

En aquesta ocasió, treballem amb empreses de Rubí que han sol·licitat assessorament personalitzat per tal de reforçar aquells punts del negoci que es poden considerar debilitats i potenciar les fortaleses ja existents. El procés està format per tres fases, que coincideixen amb tres trobades entre la consultora i la propietat del negoci:

  • Inicialment, es coneix a fons el negoci de mà de l’empresa, analitzant la seva història, model de negoci, cultura, missió, visió i valors, etc. A més, es debaten els possibles àmbits a investigar i treballar.
  • En base als objectius que es deriven de la primera reunió, s’elabora un pla amb solucions per a abordar les millores que es pretenen assolir, tot tenint en compte la capacitat d’inversió (econòmica, temporal) de l’empresa.
  • Per últim, i un cop presentada aquesta primera proposta, s’elabora un informe final que recull les accions suggerides adaptades a les seves necessitats i a la seva realitat.

El resultat d’aquest programa és aconseguir una major competitivitat del teixit comercial.

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.