08-03-2020

En marxa el projecte "Espais de Promoció de Comercial"

La iniciativa supramunicipal té l'objectiu de fomentar l'ocupació de locals buits

Els ajuntaments de Sant Quirze del Vallès, Sant Fruitós de Bages i Manlleu han donat el tret de sortida al projecte "Espais de Promoció Comercial".

Aquesta iniciativa compta amb la participació de J3B3 per dur a terme les tasques de coordinació, cerca de fonts de finançament del projecte, anàlisi jurídic i econòmic.

L'objectiu dels "Espais de Promoció Comercial" és el foment de l'ocupació dels locals buits de tres municipis que comparteixen una mateixa realitat: tots ells són propers a una capital de comarca que actua com a pol d'atracció del consum. En conseqüència, les persones emprenedores que volen endegar un negoci de comerç o serveis opten, moltes vegades, per obrir-los en entorns que els hi garanteixin un fluxe de vianants més gran. En aquest sentit, la finalitat d'aquest consorci és  aconseguir una major obertura d'empreses de comerç en els seus propis municipis.

Per tot plegat, actualment s'està treballant en un mecanisme jurídic que permeti als ajuntaments facilitar al col·lectiu emprenedor la implementació dels seus negocis en locals comercials, amb les menors barrers d'entrada possible. Així, s'ha realitzat una tasca de prospecció de casos semblants a Catalunya i, també, a Europa que serveixin com a font d'inspiració i aprenentatge per replicar-ho en aquests tres municipis.

A més, s'ha fet una cerca de finançament per tal de disposar de recursos per poder executar les quatre fases en què es divideix el projecte "Espais de Promoció Comercial".

En aquest sentit, els municipis es van reunir amb la directora general de Comerç de la Generalitat de Catalunya i la cap de Comerç de la mateixa Direcció General. Durant la reunió es va exposar la necessitat de dur a terme una iniciativa d'aquestes característiques atès que es tracta d'un dels objectius principals que contempla l'Agenda Comerç 20/21 - Reptes i pla d'acció per promoura la competitivitat del comerç a Catalunya -.

Com ha sorgit aquesta aliança de municipis?

L'ajuntament Sant Quirze de Vallès ha començat a aplicar el seu pla de dinamització comercial. En aquella planificació, una de les línies d'acció en què es va posar l'accent fou el foment de l'ocupació dels locals buits. Durant les sessions de treball mantingudes per a la seva elaboració, el cos tècnic de l'ajuntament va perfilar una idea embrionària - una mica esbojarrada, tot sigui dit de passada - però que, poc a poc, amb el temps, s'ha anat endreçant i agafant forma i consistència. Fins al punt que ara estem davant d'un projecte en vies de materialitzar-se.

La magnitud del projecte, però, va requerir la necessitat d'associar-se amb altres municipis de manera que es poguessin intercanviar les experiències i els coneixements, així com aprofitar els costos d'escala. El plantejament de començar una acció supramunicipal va anar prenent força. Tanmateix, calia trobar els socis adequats.

D'aquesta manera, es va explicar la iniciativa a municipis que sabem que tenen la mateixa inquietud, un tarannà i dinamisme semblant i que comparteixen similituds territorials.

Propers passos

La primera fase del projecte consisteix en redactar i trobar l'encaix en termes de viabilitat econòmica i jurídica. Per això, aquests municipis disposaran d'un document que els permeti prendre decisions dins el marc de la sostenibilitat financera i racionalitat pressupostària així com establir els mecanismes legals pertinents per a una correcte execució.

 

 

 

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.