21-06-2019

Enllestit el pla de dinamització comercial de Sant Fruitós de Bages

L’ajuntament ja compta amb una nova eina per enfortir el sector del comerç en els propers anys

Sant Fruitós de Bages ja disposa d’un Pla d’Activació i Promoció del Petit Comerç (PAPEC); un full de ruta per als propers quatre anys que té per objectiu la consolidació del comerç urbà existent al municipi i la generació de nova activitat econòmica entorn el comerç i serveis.

Aquest pla de dinamització comercial ha partit d’un anàlisi i la posterior diagnosi de la realitat, basat en la següent metodologia:

  • Anàlisi dels factors d’atracció comercial: enquestes a la ciutadania durant l’esdeveniment de la Festa de l’Arròs.
  • Anàlisi del dimensionament del mix comercial; geolocalització d’activitats de comerç i serveis i contrast amb dades de l’Enquesta de Pressupostos Familiar (INE).

Tot aquest estudi ha permès definir tres línies estratègiques a desplegar en els següents anys que contribuiran a la dinamització del comerç urbà.

Pla dinamitzacio comercial Sant Fruitós del Bages

La primera línia pretén retenir i maximitzar la la despesa. Per aconseguir-ho el pla es basa en donar visibilitat als valors positius de la vila i el seu teixit comercial.  En aquest sentit, la proposta de valor es sosté amb aquells atributs que la ciutadania valora més: la rapidesa, la qualitat i el tracte directe.

La segona línia té per objectiu enfortir les capacitats del sector, tot aportant nous espais i metodologies de generació de coneixement.

Finalment, la tercera línia estratègica estableix la necessitat d’estructurar el treball tant de l’ajuntament com de l’associació de comerciants Així, doncs, les accions proposades pretenen contribuir a augmentar els recursos que es destinen al comerç local.

En resum, el PAPEC desplega en un pla d’acció a partir del qual l’ajuntament podrà implementar un seguit de diferents mesures per a contribuir al desenvolupament local i a l’impuls del comerç del municipi.

comerç local Sant Fruitós

Fotografies propietat de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.