03-03-2021

Espais de promoció comercial

El projecte supramunicipal continua amb treballs tècnics

Els ajuntaments de Sant Quirze del Vallès, Manlleu i Sant Fruitós del Bages han finalitzat la primera fase del projecte supramunicipal "Espais de Promoció Comercial".

Aquesta iniciativa conjunta té l'objectiu d'assentar les bases i iniciar una prova pilot conjunta per establir espais que serveixin com a incubadores de projectes emprenedors comercials.

La primera fase es va dur a terme l'any 2020 i va consistir en l'anàlisi jurídic i econòmic d'aquesta idea. En conseqüència es va fer un dimensionament de l'acció i es va establir un seguit de criteris per tal que el projecte sigui viable.

2021: Segona fase

Aquest curs ha començat amb la posada en marxa de la maquinària jurídica que haurà de possibilitar tirar endavant els vivers de comerç. Concretament, s'estan elaborant els plecs de bases reguladores de subvencions i, també, s'està articulant un concurs per establir una borsa de locals aptes per a albergar iniciatives emprenedores adients.

La intenció és seguir el calendari proposat en l'estudi inicial per tal que els projectes emprenedors comencin a iniciar-se el més aviat possible.

Des de J3B3 ens hem involucrat des del primer moment en aquesta iniciativa per diversos motius: perquè és original, singular, innovadora i té una elevada capacitat de dinamitzar el desenvolupament econòmic dels municipis implicats.

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.