30-05-2020

Finalitza el pla de digitalització del comerç de Gavà

El treball de camp, realitzat dies abans que comencés la crisi COVID, ha permès donar un enfocament adaptat a les necessitats actuals i futures.

L'ajuntament de Gavà ha realitzat un estudi de digitalització del teixit comercial del municipi.

Aquest treball ha consistit en fer anàlisi del grau de maduresa digital i, també, dels hàbits de compra online de la ciutadania per, després, dissenyar un pla de digitalització que permeti millorar la presència a internet.

Un element inesperat

Aquest projecte ha comptat amb una particularitat inesperada: el treball de camp va finalitzar pocs dies abans de l'inici del primer estat d'alarma decretat arran de la crisi sanitària COVID19.

De tal manera que les dades van ser molt profitoses per tal de dissenyar un pla d'acció específic -molt necessari - degut a l'acceleració de canvis en la digitalització dels establiments. En aquest sentit, les actuacions plantejades poden ser aplicades de manera efectiva per donar un impuls al comerç local.

D'altra banda, el pla de digitalització del comerç de Gavà incorpora una mirada a la sostenibilitat. Així, es plantegen accions per tal de minimitzar l'impacte mediambiental que suposa.

L'anàlisi ha estat imprescindible

El pla de digitalització va comptar amb un anàlisi exhaustiu del grau de maduresa digital i, fins i tot, es va comparar amb la mitjana de Catalunya. Això ha estat possible atès que es va fer un creuemant amb els nostres estudis del grau d'adopció de l'ecommerce.

Addicionalment, per tenir el màxim d'informació possible es va realitzar un estudi de la demanda online de la ciutadania. En consequüència, es va poder calcular l'impacte econòmic que suposa el comerç electrònic a la ciutat.

Tot plegat, un treball molt interessant i força útil de cara a prendre decisions de cara al present i al futur.

 

 

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.