29-05-2019

Finalitzem dos projectes de comerç urbà a La Garriga

Aquests dos treballs paral·lels donen una perspectiva verídica i fan balanç de les actuacions en matèria de comerç i mercats

Durant els mesos de febrer, març i abril hem dut a terme dos treballs en paral·lel al municipi de La Garriga.

Un d’ells ha estat el seguiment de l’estudi de modernització del mercat de venda no sedentària que vàrem realitzar l’any 2018 de la mà de la Diputació de la Barcelona i el propi ajuntament.

L’altra ha estat la realització d’una enquesta de clima comercial per tal de conèixer, a mode de baròmetre, l’estat de salut del teixit de comerç urbà del municipi.

Seguiment de l’estudi de modernització del mercat de venda no sedentària

El mercat setmanal de La Garriga ofereix una proposta variada tant d’alimentació fresca, com seca, com d’articles de moda i de la llar. Aquest esdeveniment té lloc cada dissabte, a la plaça de l’Església, un indret cèntric i confluent amb el centre comercial urbà obert que es caracteritza per tenir una oferta de qualitat i de proximitat.

Una de les propostes que va sorgir en l’estudi de modernització fou reorganitzar les parades de manera que, per una banda, s’agrupés els sectors segons la seva oferta, per altra, aprofitar el trànsit de vianants que es dóna pel carrer del Centre i la plaça de Can Dachs i, finalment, aconseguir més espais per a la incorporació de noves parades de producte ecològic i de proximitat.

 

la garriga mercat setmanal

Aquest plantejament es va considerar de força risc atesa la complexitat que comporta dur a terme canvis d’aquestes proporcions pel que significa a efectes d’operativitat, logística i possible recel de les mateixes parades.

Tanmateix, la proposta estava dotada d’un argumentari que preveia millores substancials tant per les parades com pel comerç urbà que, de retruc, es beneficia també d’aquest servei municipal.

En conseqüència, el seguiment realitzat va evidenciar que aquesta proposta concreta, la de la reorganització de les parades ha estat, en conjunt, molt ben valorada tant pels participants del mercat com per, també, la ciutadania i la majoria de comerços.

Enquesta de clima comercial

Aprofitant que el treball de camp de l’anterior treball requeria disposar de les valoracions dels comerços del poble, es va realitzar una enquesta de clima comercial per tal de conèixer la marxa dels negocis de venda al detall i empreses de serveis.

xarxa comercial local la garriga

Aquesta enquesta va posar de manifest la salut del comerç, tant em termes de xifra de venda com de volum de creació de llocs de treball, així com les perspectives de cara al proper exercici.

Amb tot, la realització d’aquesta enquesta de clima comercial aportarà un seguit d’indicadors que resultaran molt interessants de poder comparar en un futur proper.

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.