16-10-2017

Fonaments per a vendre a internet i augmentar la productivitat

Inaugurem una sèrie d'articles sobre el nostre estudi d'ecommerce

Inaugurem el nou blog de J3B3 Economics en què predominaran les temàtiques del detall, el creixement econòmic, els estudis de mercat i l'economia en general.

I per començar llançarem una sèrie d'articles relacionats amb l'exhaustiu estudi de mercat sobre Ecommerce que hem dut a terme aquest any 2017, a partir del qual es va desenvolupar un treball acadèmic molt rigorós i lloat per diferents experts tant del sector retail com de l'àmbit de les TIC.

El comerç al detall té un clar impacte en el teixit productiu i social del país. D'una banda, significa el 5% del PIB i, de l'altra, és el que crea més llocs de treball en termes absoluts. Es tracta, doncs, d'un subsector que aporta un considerable valor afegit brut malgrat la intensitat de capital humà que requereix.

Ús de les TIC

Pel que fa a l'ús de les TIC, el comerç s'ha digitalitzat, globalitzat i adaptat als usos i costums de la demanda; sent el comerç electrònic l'exponent principal de com han canviat els patrons de consum (i d'oferta) arran de l'aparició d'internet. És una evidència que el comerç al detall disposa d'un recurs aliat per seguir sent competitiu.

Nombrosos estudis i bases de dades estadístiques il·lustren com aquest canal de distribució mou uns volums de facturació cada vegada més elevats i té un impacte que va més enllà del merament econòmic. Fins i tot, s'ha detectat com el grau d'adopció de l'e-commerce a les empreses de venda és més gran comparat amb altres sectors. Es posa de manifest, doncs, com l'adopció en l'e-business pot variar segons la indústria.

Arran d'aquesta bona acceptació per part de les activitats minoristes de disposar un canal de venda online, el dubte que aflora és saber quins factors influeixen quan s'adopta el comerç electrònic i quin efecte té en la productivitat de les empreses.

 

Resultats de l'estudi de mercat


Les conclusions del projecte de recerca van evidenciar com alguns micro comerços (aquelles empreses de venda al detall de menys de 10 treballadors o amb un màxim de facturació de 2M d'euros anuals) que disposen d'una plataforma de venda electrònica són capaços de generar un volum gens menyspreable de vendes per aquest canal.

Concretament, els resultats de l'estudi van reflectir que aquelles empreses detallistes que tenen un canal de venda electrònic obtenen, de mitjana, un 18% dels seus ingressos mitjançant aquest canal i, algunes, també experimenten millores en la productivitat.

No obstant això, cal destacar que no tots els micro comerços amb plataforma en línia aconsegueixen generar aquest volum de vendes ni ser més eficients. De fet, la majoria d'establiments minoristes declara facturar mitjançant internet, al voltant del 10%, o fins i tot menys.

Per això, el motiu d'aquesta sèrie d'articles: donar fonaments per gestionar el canal de vendes electròniques, de manera que permeti generar un volum d'ingressos òptim i que asseguri la rendibilitat de la inversió.

Els consells que us oferim parteixen, tots ells, de la feina d'investigació que contínuament estem realitzant en aquest camp. Per tant, es fonamenten en l'observació i en el contrast mitjançant diferents tècniques estadístiques i economètriques.

L'evidència empírica ens avala.

En el proper article entrarem en matèria i parlarem de l'actitud de l'emprenedor.

 

 

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.