11-05-2020

Impacte del Coronavirus al comerç català: resultats de la vuitena onada d’enquestes

Resultats de la vuitena onada d’enquestes (del 4 al 10 de maig)

Ha començat la desescalada.

Durant les properes setmanes assistirem a una tornada a la rutina i a una progressió ascendent de la xifra de vendes. Ens falten evidències per diagnosticar quan i com es tornarà a recuperar les xifres anteriors a aquesta crisi imprevista.

Tanmateix, en aquest estudi hem pogut observar com la fase 0 ja ha comportat canvis visibles en el comportament de la demanda que s’han traduït– per fi! – en ingressos

Malgrat no ser xifres que invitin a la tranquil·litat sí que es pot parlar d’un efecte i un repunt positiu en les vendes. La propera setmana inicia la fase 1 en algunes regions de Catalunya i, esperem, que ben aviat, a la resta del territori.

Estarem atents a la seva evolució. Tot i això, anunciem que la nostra voluntat és finalitzar l’estudi en les properes setmanes, després de que la zona de Barcelona entri a la fase 1.

Disseny mostral

La tècnica de mostreig probabilístic emprada és l’aleatòria simple. L’estudi s’ha realitzat a partir de dades obtingudes mitjançant enquestes realitzades online (sistema CAWI) a empreses amb activitat de venda al detall i de serveis ubicades en territori català i amb establiment de venda al públic a peu de carrer.

El nombre d’enquestes realitzades fou de n=298, de les que se n’han descartat 8 ja que, o bé no complien els requisits per formar part de la mostra o bé, van respondre l’enquesta per duplicat. 

Per tant, s’ha dut a terme una tasca de validació de totes les respostes de manera individual amb el fi que les dades obtingudes aportin informació fiable.

Amb tot, la mostra definitiva de la present onada és de n=290 que, per una població indefinida, un nivell de confiança del 95% i una probabilitat d’encerterror (p=q=50%) suposa un marge d’error del ±5,75%.

fitxa tècnica vuitena onada impacte covid19 comerç català

Els sectors que han format part de la mostra són els següents:

disseny mostral vuitena onada

Aspectes metodològics

En aquesta ocasió s’han emprat, bàsicament, mètodes d’estadística descriptiva. Per tal de formular una aproximació realista a l’evolució de la xifra de vendes, s’han emprat ponderacions en funció de:

  • Si s’inclou dins els supòsits d’activitat permesa (alimentació, farmàcia, estanc, etc).
  • Si ha optat per obrir a la fase 0 d’acord amb les obligacions vigents.
  • Si durant la primera setmana de maig ha tancat el seu negoci ja sigui de manera obligada com voluntària.

D’aquesta manera, les ponderacions obtingudes han equilibrat les xifres de vendes.

Resultats

La fase 0 revifa les vendes en un 16%

La tendència negativa de vendes que s’arrossegava d’ençà la segona setmana de març ha notat un cert repunt arran de l’inici de la fase 0. 

Si bé en les darreres setmanes va haver un descens de vendes del –88% respecte l’any anterior, durant la primera setmana de la fase 0, la xifra de negoci ha estat de -72,1% respecte el mateix període que l’any passat (veure gràfic 1).

Gràfic 1: Evolució setmanal de les vendes

Gràfic 1 evolució setmanal de vendes

Per tant, les xifres evidencien un repunt del 16%; una dada encara llunyana del que seria acceptat com a recuperació econòmica, però que indica una tendència positiva.

Tots els sectors experimenten una millora significativa en la facturació, excepte la restauració.

La fase 0 ha destacat perquè determinats sectors hagin pogut reprendre la seva activitat i tornar a garantir cert flux d’ingressos.

Gràfic 2. Evolució de vendes sectorial. Comparativa entre el període de tancament obligatori i la fase 0.

Gràfic 2 Evolució de vendes sectorial

Dels sectors analitzats destaca:

  • Una recuperació destacable del sector quotidià no alimentari. Tanmateix, aquesta no queda palesa en l’estat anímic del sector tal i com es detallarà en propers apartats.
  • Una tímida recuperació del sector de la moda i, també, d’oci i cultura, que ha incidit positivament en l’estat anímic.
  • Una recuperació lleu del sector d’equipament de la llar i serveis a les persones.
  • La inactivitat de la restauració. En aquest sector, l’obertura també ha estat permesa tot i que sense poder fer servei ni a les terrasses ni en l’interior dels locals. És a dir, només han pogut fer serveis per encàrrec. En aquest sentit, es posa de manifest que la gran majoria d’activitats de restauració han estat tancats durant aquesta fase.

L’estat anímic millora arran de la tornada a l’activitat

La fase 0 ha comportat una millora de l’estat anímic en general i es torna a l’estat de la setmana del 23 al 29 de març.

En aquell moment, la proporció d’empreses que es decantaven per un estat d’ànim neutre era del 22%. Ara, la balança s’ha decantat i, si bé els preocupats són majors, cal destacar que han disminuït els pessimistes en benefici dels confiats.

Gràfic 3. Estat d’ànim del sector comerç. (4-10 de maig)

Gràfic 3 Estat d’ànim del sector comerç. (4-10 de maig)

Taula 1. Evolució estat d’ànim del sector comerç.

Taula 1 Evolució de l'estat d'ànim del sector comerç

En els annexes es pot observar l’evolució de l’estat d’ànim per cada sector. En aquest sentit, cal destacar l’evolució positiva del sector de la moda i complements i, també, de l’oci i cultura entre d’altres.

El sector de la restauració; una problemàtica a tractar de manera específica

Al lector d’aquestes línies és conscient que el sector de la restauració és, ara mateix, un dels més delicats.

Les restriccions explícites en les diferents fases de desescalada fan que no s’albiri un horitzó clar en el termini no menor d’un mes i mig. Cal tenir en compte que els establiments de restauració són l’eslavó final de tota una cadena de valor immensa.

L’afectació que té aquest sector incideix directament a tota una indústria de la que se’n desplega un teixit productiu, una cadena logística i de distribució HORECA i un mercat laboral de magnituds molt rellevants.

Gràfic 4. Estat d’ànim del sector restauració. (4-10 de maig)

Gràfic 4 Estat d'ànim del sector restauració

Per tant, es recomana que les diferents administracions dissenyin un pla de xoc específic per aquest sector ja que l’impacte pot tenir greus repercussions en tota la cadena productiva.

La fase 0 ha comportat dificultats i aspectes positius

La primera setmana de desescalada ha aportat sensacions duals als establiments que han obert (veure gràfic 5 i gràfic 6).

Per una banda, s’ha pogut tornar a ingressar de nou encara que les vendes han estat menors de les esperades.

Per altra banda, s’ha tornat a establir contacte amb la clientela i tornar a la rutina, tot i que hi ha hagut dificultats per tal de canalitzar el distanciament social, les cites prèvies i, també, s’ha hagut de lidiar amb l’actitud irresponsable de part d’algunes persones.

Finalment, el comerç urbà que ha obert té la sensació que la clientela està més sensibilitzada en la compra local i de proximitat i que, fins i tot, alguns han tingut nous clients.

Gràfic 5. Principals dificultats de la fase 0

Gràfic 5 vuitena onada

Gràfic 6. Principals aspectes positius de la fase 0

Gràfic 6 vuitena onada

La fase 1 implicarà l’obertura de la major part del comerç mentre que la restauració optarà per la fase 2

La majoria d’establiments comercials (60%) tenen prevista l’obertura de cara a la fase 1 (veure gràfic 7) mentre que la restauració optarà per fer-ho en la fase 2 (veure gràfic 8) que és quan es permetrà l’entrada als locals.

Gràfic 7. Previsió d’obertura del comerç (no inclou restauració)

Gràfic 7 vuitena onada

Gràfic 8. Previsió d’obertura de la restauració

Gràfic 8 vuitena onada

 

Annexes

Estat d'ànim

Gràfic A1. Estat d’ànim del sector alimentació (4-10 maig)

gràficA1 vuitena onada

Gràfic A2. Estat d’ànim del sector quotidià no alimentari (4-10 maig)

gràfic A2 vuitena onada

Gràfic A3. Estat d’ànim del sector moda i complements (4-10 maig)

gràfic A3 vuitena onada

Gràfic A4. Estat d’ànim del sector equipament de la llar (4-10 maig)

gràfic A4 vuitena onada

Gràfic A5. Estat d’ànim del sector restauració (4-10 maig)

gràfic A5 vuitena onada

Gràfic A6. Estat d’ànim d’altres sectors (4-10 maig)

gràfic A6 vuitena onada

Variacions de vendes

Gràfic A7. Variació de vendes respecte mateix període que l’any anterior

grafic A7 vuitena onada

Gràfic A8. Variació de vendes sectorial respecte mateix període que l’any anterior
gràfica A8 vuitena onada
 

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.