18-10-2019

L'assistència tècnica; un recurs cada vegada més habitual

Molts ajuntaments opten per aquest tipus de col·laboracions

Quan manquen recursos humans, es pot optar per contractar una assistència tècnica especialitzada.

Aquest és el cas de, per exemple, Sant Quirze del Vallès o Barberà del Vallès, dos municipis amb una plantilla limitada en personal tècnic de comerç. Ambdós poblacions han contractat els nostres serveis per dur a terme varis projectes.

En el cas de Sant Quirze, l'assistència tècnica en comerç consisteix en vetllar i coordinar vàries de les accions desplegades en el pla de dinamitzacio comercial (2019). A tall d'exemple, s'està redactant tres projectes concrets; dos d'ells amb l'objectiu de captar més públic i un tercer amb la vista posada a l'obtenció de recursos econòmics per al disseny d'un treball innovador (del que no podem desvetllar més informació per motius de confidencialitat). Addicionalment, estem elaborant un cens de locals disponibles per, després, fixar una estratègia de comercialització

En el cas de Barberà del Vallès - en què hi col·laborem des de fa prop d'una dècada - s'està dissenyant un pla de comerç per aquesta propera legislatura, tot fent prospecció de recursos i d'objectius a assolir. La col·laboració està, a més, enfocada a preparar un pla de capacitació per al teixit d'empreses de comerç i serveis, així com l'execució de diferents accions de comunicació.

Tot plegat, una mostra de que els nostres treballs tenen continuïtat.

 

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.