07-04-2020

L'endeutament és, ara mateix, l'antídot al coronavirus

Els ratis de liquiditat cauen en picat i el comerç es veu obligat a demanar crèdits

La quarta onada d'enquestes de l'estudi d'impacte del coronavirus (COVID) en el comerç urbà de Catalunya ens ha aportat dades reveladores.

La principal és que el coronavirus actua en les empreses de manera semblant que ho fa en les persones. És a dir, és letal.

En el cas dels negocis, però, el contagi ha sigut pràcticament total i, ara, caldrà veure quines empreses resisteixen a l’aturada de fluxos d’ingressos i quines, malauradament, es rendiran davant d’aquest inevitable escenari.

Els resultats presentats en les properes línies són bastant categòrics.

1) Tancament de negocis

En primer lloc, el 14% del comerç urbà tancarà, de manera definitiva, les seves portes durant el mes d’abril. El principal motiu és, bàsicament, baixos nivells de tresoreria i recursos propis limitats o inexistents, que permetin absorbir la caiguda de vendes.

A més, aquesta xifra es mostra creixent a mida que vagin passant les setmanes ja que el fons de maniobra és cada vegada menor.

2) L'antídot: l'endeutament

En segon lloc, i per aquest motiu, es planteja la necessitat d’endeutament per adquirir líquid. El raonament parteix de l’evidència de que aquelles empreses que han augmentat els seus passius, es mostren més preparades per afrontar el tancament obligat d’aquest període.

3) Noves fórmules

En tercer lloc, es posa en dubte l’efectivitat dels ajuts públics com a mecanisme per obtenir liquiditat. A tal efecte, es suggereix que l’administració pública emprengui noves fórmules per assistir el teixit comercial local.

Les properes setmanes seran decisives tant per veure els resultats del confinament de les persones, com per avaluar l’impacte econòmic real que està tenint al pandèmia en el teixit comercial urbà dels nostres carrers.

 

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.