04-10-2019

Montornès estudia la viabilitat d'un nou mercat

L’estudi de viabilitat del futur mercat municipal al barri de Montornès Nord ja està en marxa

Aquest estudi de viabilitat estarà fonamentat a partir d’un seguit de càlculs financers i d’un estudi de quota de mercat específic.

Per una banda, es calcularà els costos directes i indirectes de gestió de l’equipament municipal, els costos variables i, també, l’anàlisi de pressupostos consolidats de l’ajuntament; que serviran per conèixer la capacitat d’inversió i d’endeutament del consistori.

Per altra banda, s’analitzarà el mercat immediat en què operarà la llotja municipal. D’aquesta manera, es realitzarà un anàlisi sociodemogràfic de l’entorn i la quota de demanda que haurà d’absorbir tot tenint en compte la resta d’establiments i operadors privats que hi ha a la zona.

A més, també s’està recopilant materials i documentació necessaris per a determinar els cànons de concessió administrativa de les parades que s’hi allotjaran. Tot plegat, sota el paraigües d’una revisió de textos que regulen la naturalesa jurídica i el règim jurídic de la concessió; tals com la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic (LCSP) així com d’altres.

L’estudi de viabilitat i de determinació de cànon de concessió tot just s’ha iniciat, i es preveu que la durada dels treballs sigui d’aproximadament dos mesos.

Si vols més detalls d'aquest estudi de viabilitat, fes click aquí!

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.