19-07-2019

Rubí estudia com afecta l’ecommerce en el comerç local

Analitzem el grau de maduresa digital, hàbits de compra online i l’afectació en la mobilitat

Recentment hem començat un estudi per conèixer l’impacte del comerç electrònic en el teixit comercial de la ciutat de Rubí. Concretament, l’afany de la investigació és determinar diferents aspectes de l’oferta, la demanda i la mobilitat i posar-los en consonància per diagnosticar i proposar accions a dur a terme.

En primer lloc, s’analitzarà quins hàbits de compra en línia té la ciutadania de Rubí. Per a assolir-ho s’està duent un seguit d’enquestes telefòniques que donaran una perspectiva sobre el consum que fan via internet.

En segon lloc, es definirà el grau de maduresa digital del comerç de Rubí. La metodologia a seguir serà mitjançant una prospecció dels establiments comercials de manera que es sabrà quin grau d’adaptació tenen del seu negoci a internet.

En tercer lloc, s’observarà com afecta l’ecommerce a la mobilitat del municipi. És ben sabut que la logística capil·lar és una font de congestió del trànsit rodat i que té una afectació en l’aspecte mediambiental. Aquest estudi, doncs, també quantificarà aquest aspecte.

Amb tot, l’anàlisi del grau de maduresa digital del comerç, dels hàbits de compra online i l’afectació que té en la mobilitat clourà amb el disseny d’un pla d’acció per assolir un equilibri competitiu.

Tot plegat, aquest estudi es nodrirà del coneixement adquirit en les nostres investigacions en l’àmbit del comerç electrònic i de la recerca en el grau d’adopció de l’ecommerce del sector comerç a Catalunya.

Finalment, l'estudi (que està previst de finalitzar-se a mitjans de mes d'octubre) permetrà disposar d'una perspectiva objectiva i local sobre aquest fenòmen que ha irrumput amb molta força i que està en boca de tothom.

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.