15-09-2022

Sant Quirze del Vallès conceptualitza i dissenya un esdeveniment firal amb capacitat d’atracció de públic als eixos comercials

D'aquesta manera, el municipi s'apropa més als seus objectius estratègics

L'any 2019 es va realitzar el Pla estratègic de comerç de Sant Quirze del Vallès que, en un dels seus eixos estratègics, ressaltava la necessitat d'augmentar el nombre de persones que transiten pels carrers.
 
En aquest sentit, una de les tàctiques que proposava el pla era l'organització d'activitats lúdiques. De manera específica, es remarcava que calia disposar d’un pla de les activitats firals però, també, indicava la necessitat d’idear-ne alguna de nova que aportés singularitat i sigui generadora d’atracció.
 
Per dur a terme aquest projecte i aquest tingui un ampli consens entre els agents i entitats del municipi, es realitzarà una dinàmica participativa consistent en el prototipatge d’una fira a partir del mètode Lego Serious Play.
 
A continuació, s’analitzarà la viabilitat i s’elaborarà un avantprojecte del nou esdeveniment firal.

 

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.