07-06-2019

Sant Quirze ja disposa d’un pla per estimular el comerç urbà

L’objectiu del pla és que el teixit comercial rebi un impuls i evitar la fuita a altres poblacions

El municipi de Sant Quirze del Vallès ha estat treballant en l’elaboració d’un pla estratègic amb l’objectiu d’impulsar el teixit comercial de la vila i, de manera específica, evitar la fuita de despesa cap a altres indrets.

Pla impuls comerç local Sant Quirze del Vallès

A tal efecte, es va desplegar una metodologia d’anàlisi consistent en:

  • Anàlisi dels factors d’atracció comercial. Enquestes a la ciutadania que transita pels carrers.

  • Baròmetre de l’estat del comercial. Enquestes de clima comercial.

  • Anàlisi de dimensionament del mix comercial. Geolocalització d’activitats de comerç i serveis i contrasta amb dades d’Enquesta de Pressupostos Familiars (INE)

Impuls del comerç local a Sant Quirze del Vallès

La diagnosi resultant va determinar tres línies estratègiques que han de ser treballades en els propers anys de manera paral·lela:

  1. La primera fa referència a la captació de major públic objectiu. En aquest sentit, i atesa la composició sociodemogràfica dels seus habitants, s’estableix una estratègia concreta que va més enllà del món comercial i, a mode spin off, afecta transversalment la proposta de valor d’una ciutat que s’hauria d’entendre child friendly.

  2. La segona incideix en com afavorir una vertebració del teixit comercial a partir d’una associació de comerciants forta i estructurada. En conseqüència, la tàctica proposada estableix els mecanismes per aconseguir una associació amb suficients recursos i amb implicació activa en el disseny d’un pla de dinamització propi.

  3. Finalment, la tercera línia estratègica pretén dotar de millors mecanismes al consistori per la aplicació de les accions proposades en el pla.

Amb tot, amb aquest pla d’impuls del comerç local, l’ajuntament disposa d’un full de ruta per realitzar diferents actuacions per a l’impuls i millora del teixit comercial urbà.

Totes les fotografies són propietat de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.