08-05-2019

Tancament del Pla estratègic de comerç de Sabadell

Un pla de comerç transversal i ambiciós per afrontar els propers anys i els reptes de futur

Recentment, hem finalitzat un dels projectes més treballats en l’àmbit del desenvolupament local, la promoció econòmica i el comerç urbà: el pla estratègic de comerç de la ciutat de Sabadell.

Aquest pla estratègic de comerç ha estat quelcom més que un pla de dinamització comercial. De fet, l’encàrrec que ens va efectuar l’Ajuntament de Sabadell i el Servei de Comerç Urbà de la Diputació de Barcelona va remarcar la necessitat d’elaborar propostes concretes d’actuacions comercials i definir l’estratègia de mix comercial de la ciutat.

Pla Estratègic Sabadell Consultora econòmica J3B3

 

 

 

 

 

 

 

 


A més, en l’elaboració d’aquest treball en l’àmbit del comerç urbà s’han establert les intervencions urbanístiques necessàries per a la dinamització i regeneració comercial; així com la revisió dels usos comercials.

La metodologia que hem fet servir ha estat a partir de fonts secundàries i, també, primàries, en què les entrevistes amb diferents agents econòmics de la ciutat ha servit, bàsicament, per detectar oportunitats.

Consultora econòmica J3B3 Pla estratègic

 

 

 

 

 

 

 

 


Amb tot, s’ha confeccionat un document com a eina necessària per configurar el model comercial de la ciutat, prioritzant les actuacions a partir d’un pressupost que ha permès, alhora, definir un calendari d’actuacions. En total, s'han dissenyat més de 50 accions a ser dutes a termes en els propers quatre anys i en què s'impliquen diferents unitats i departaments de l'ajuntament així com el treball conjuntament amb diversos actors locals de diferent índole.

El resultat d'aquest treball, el pla estratègic de comerç, permetrà disposar d'una eina de governança i de planificació tècnica de gran valor. Per tant, aquest instrument i la seva aplicació serviran de full de ruta per tal de consolidar un teixti de comerç urbà que actualment aporta el 20% de llocs de treball a Sabadell i un pes elevat del PIB municipal.

 

*Fotografies De Enrique Íñiguez Rodríguez - Treball propi, CC BY-SA 4.0

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.