24-01-2020

Tancament del Pla estratègic de comerç d'Esplugues de Llobregat

Durant els darrers sis mesos hem treballat, de manera intensa, en aquest projecte

Esplugues de Llobregat ja disposa d'un pla estratègic de comerç. Aquest pla s'ha estructurat en tres parts.

La part d’anàlisi observa, de manera objectiva, el conjunt d’elements relacionats amb l’activitat comercial del municipi. Concretament, s’estudia tant la composició sociodemogràfica com el mix comercial del municipi a partir d'un exhaustiu treball de camp.

La part de diagnosi agrupa les principals conclusions extretes i les classifica i endreça mitjançant una matriu DAFO.

Finalment, l’últim bloc desplega el pla d’acció i l’argumenta a partir de la consecució d’objectius estratègics i tàctics que han de donar resposta a les problemàtiques identificades.

Amb tot, el pla estratègic de comerç es desenvolupa a partir de tres eixos diferenciats. El resultat final és de deu actuacions que es despleguen en trenta-tres accions.

Tot plegat es realitza procurant incorporar elements d’innovació que facin d’aquest document una eina motivadora i uns instrument fàcilment aplicable amb els recursos existents.

A partir d'ara, comença el desplegament del pla. Una feina que segons fonts de l'ajuntament ja s'està realitzant ja que el full de ruta ja està plenament definit.

 

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.