04-12-2017

Treu partit a l'e-learning

Actualment la formació es pot flexibilitzar i adaptar a les nostres necessitats.

Afortunadament, l'era de les tecnologies de la informació i la comunicació han aportat recursos i estructures per aconseguir espais de formació que siguin flexibles i s'adaptin a les necessitats individuals de cada persona.

Les plataformes d'e-learning

Es tracta d'espais virtuals de formació que permeten un aprenentatge online, en qualsevol lloc al moment que més s'adapti a cada alumne

Existeixen nombroses plataformes d'aquest tipus. És més, avui dia, moltes empreses que ofereixen formació contínua disposen de plataformes d'aquest tipus; molt convenients tant per a l'empresari com per als empleats.

A manera d'observació, els nostres estudis han determinat que aquells micro comerços que utilitzen l'e-learning per capacitar als seus treballadors, aconsegueixen una optimització de costos i un augment de les vendes. És el que es diu, en llenguatge empresarial, un augment de la productivitat.

Fonaments per vendre en internet i augmentar la productivitat

Altres articles de la sèrie:
 
 
 
 
 

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.