28-04-2020

Webinars pla de xoc pel comerç

Els webinars han estat el recurs més eficaç per a arribar a un públic nombrós

Recentment hem dut a terme vàries accions formatives relacionades amb en com dur a terme un pla de xoc per afrontar la crisi econòmica de la COVID-19 en el comerç.

Concretament, hi hagut dos tipologies de demanda específica.

1) Pla de xoc pel comerç

La primera, relativa a com els establiments comercials i empreses de serveis poden dur a terme un pla de xoc per a les seves empreses.

El temari d'aquest webinar té un enfocament eminentment pràctic i tracta d'establir prioritats sobre què pot fer el sector comerç i les empreses de serveis per afrontar els dies que estan per venir. Es tracta d'un webinar en què el públic assistent són, bàsicament, empreses de comerç.

Hem realitzat aquest taller per l'Agència de Desenvolupament de Solsona i Cardona, Sant Quirze del Vallès, Vilafranca, Sant Joan Despí, Consell Comarcal de l'Anoia, etc..

Finalment, les eines emprades per aquestes accions formatives han estat múltiples: Zoom webinars, Google classrooms, Youtube Live.

 

2) Pla de xoc municipal pel sector comerç

La segona, per tal de donar eines a l'administració local per encarar un any d'incertesa, de canvi i, en conseqüència, disposar d'elements de reflexió per dissenyar un pla de xoc municipal pel sector comerç.

L'enfocament d'aquesta acció ha estat molt tècnica, tot tenint en compte els processos administratius i les limitacions pressupostàries que ha de fer front l'administració pública local.

Aquest taller ha estat organitzat tant per la Diputació de Girona com per la Diputació de Barcelona. En total, tenim constància de que han assistit prop de 300 ajuntaments de tot Catalunya. Una tasca que ens honora i agraim amb la màxim humiltat i inexperiència que per tots té aquesta crisi.

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.