Política de privacitat

Informació sobre protecció de dades

Denominació social

 • Identitat : J3B3 ECONOMICS, SL
 • Adreça: Flos i Calcat, 143, 08320, El Masnou
 • Telèfon: 935407807
 • Email: info@j3b3.com

Finalitat

Per què fem servir les dades?

La següent Política de Privacitat estableix els termes en què tractarem les dades personals a J3B3 Economics, SL; això inclou qualsevol dada personal recollida a través de la nostra pàgina web https://j3b3.com/cat/, així com qualsevol altra dada que tractem en exercici de les nostres activitats empresarials.

J3B3 Economics, SL recull les dades personals amb les finalitats a continuació indicades:

 • Clients: Les dades personals dels clients seran tractades exclusivament per prestar el servei contractat i per l'enviament de la newsletter.
 • Newsletter: les dades personals seran exclusivament utilitzades per l'enviament de la newsletter
 • Dades de candidats a vacants laborals de J3B3 Economics, SL: en el cas que ens enviï els seu CV o de realitzar una entrevista de treball a les nostres oficines, les seves dades seran utilitzades per cobrir possibles vacants laborals a la nostra companyia. En el supòsit de ser contractat, les seves dades personals seran exclusivament utilitzades per gestionar la relació laboral amb J3B3 Economics, SL.

Quant de temps custodiem les seves dades?

Les dades de possibles clients que no acabin contractant cap servei, seran automàticament eliminades passat un any des de l'últim contacte. En cas de contractar algun servei, les dades seran tractades mentre duri la relació comercial i, un cop conclosa pel temps necessari per respondre davant de possibles responsabilitats legals.

Les dades proporcionades per l'enviament de la newsletter es conservaran fins que ens manifesti la seva voluntat de no rebre més comunicacions nostres. Pot exercir el dret d'oposició a través dels canals anunciats en aquesta Política de Privacitat.

En relació a les dades laborals aquestes seran tractades mentre duri la relació i una vegada conclosa, pel temps necessari per respondre per possibles incompliments en aquest àmbit. En el cas que ens hagi enviat el seu CV o de realitzar alguna entrevista per una vacant laboral, les seves dades personals seran arxivades per un període d'un any, després del qual, de no haver estat seleccionat, s'esborraran dels nostres sistemes.

Legitimació

Les dades personals dels clients i dels treballadors seran tractades per al compliment de la relació contractual.

La base legal per al tractament de les seves dades per a l'enviament de la newsletter és el consentiment per part de l'interessat. En el cas de que sigui client la legitimització és l'interés legítim de la companyia.

Destinataris

Cessions de dades a tercers

Les seves dades personals no seran cedides a tercers sense el seu consentiment, excepte aquells proveïdors de serveis amb els que disposem d'un contracte de servei vigent o que hi hagi una llei que obligui a J3B3 Economics, SL a aquest cessió de dades.

Categoria de dades

Tipologia de dades tractades

Clients

 • Nom i cognoms
 • DNI.
 • Direcció postal.
 • Correu electrònic.
 • Telèfon.
 • Dades bancàries.

Newsletters

 • Correu electrònic

Candidats

 • Nom i cognoms
 • DNI.
 • Direcció postal.
 • Correu electrònic.
 • Telèfon.
 • Fotografia.
 • Historial acadèmic.
 • Historial laboral.

Drets

Té dret a:

 • Accedir a les dades personals.
 • Rectificar les dades personals.
 • Suprimir les dades personals.
 • Presentar una denúncia o un escrit per a la tutela dels teus drets davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o davant l'agència autonòmica de protecció de dades, en cas que existís.
 • Ser informat de qualsevol incidència de seguretat que pugui afectar als teus drets.
 • Limitació del tractament.
 • Portabilitat.

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.