Estudi d’hàbits de compra de Martorell

Disseny de pla d’acció de comerç

Plataforma de dinamització empresarial

Estudi d’ecommerce en el microcomerç

Estudi de diagnosi comercial de 7 mercats municipals

Retail tour a Viena, Londres, Bilbao, Milà

Estudi impacte econòmic mercat municipal Rubí

Estudi hàbits de compra Barberà del Vallès

Estudi d’activitats econòmiques i locals disponibles a peu de carrer de Rubí.

Retail Tour a Londres, Paris, Viena i Bilbao

Auditories comercials

Cens activitats empresarials

Estudi d'hàbits de compra

Equip redactor PLH

Pla dinamització comercial

Enquestes clima comercial

Equip redactor de PLH

Equip redactor estratègia DUSI

Pla de formació pel sector comerç

Pla de penetració al mercat

Cens activitats empresarials

Debat i intercanvi d'experiències

Curs finances - CCAM DG Comerç

Impacte en el comerç urbà de la situació política a Catalunya

Estudi en relació a les TIC i el comerç urbà

Pla estratègic Fira de la Candelera

Estudi de modernització del mercat de venda no sedentària

Taula Rodona: Gestions d'èxit en comerç

London Retail Tour

Servei d'acompanyament a associacions de comerciants

II Setmana del Comerç

Assessorament en el punt de venda

Assistència tècnica

Estratègia de futur

Anàlisi financer

Milan Retail tour

Paris retail tour

Estudi e-commerce 2018

Equip redactor Pla local d'habitatge

Pla estratègic Fira Avícola Raça Prat

Pla estratègic de comerç de Sabadell

Estudi impacte del mercat setmanal a Cambrils

Estudi impacte econòmic campanya de Nadal

Paris retail tour 2019

Pla de dinamització comercial Sant Quirze del Vallès

Seguiment Pla estratègic Fira de la Candelera

Estratègia de City marketing - Marca de ciutat

Seguiment mercat i enquesta clima comercial La Garriga

Estudi de reorganització de la Festa de la Verema Alella

Estudi ecommerce: hàbits de compra online i maduresa digital

Anàlisi de viabilitat i determinació de cànon de concessió

Pla estratègic de comerç d'Esplugues de Llobregat

Copyright © 2019 J3B3 Economics. All rights reserved.