Adaptació del Pla Estratègic de la Fira de la Candelera

Realitzem l'adaptació digital del Pla Estratègic de la Fira de la Candelera

Any:

2021

Àmbit:

Comerç Urbà

Adaptació del Pla Estratègic de la Fira de la Candelera

L'any 2018 es va redactar el Pla Estratègic de la Fira de la Candelera de Molins de Rei. Aquell treball va servir per endreçar i posar rumb a la modernització d'una de les fires més carismàtiques de Catalunya.

Després d'una implementació gradual i progressiva - amb resultats tangibles- va irrompre la pandèmia; amb la conseqüènt afectació al desenvolupament normal de la fira. En conseqüència, de manera excepcional, en la darrera edició es va dur a terme una fira virtual, tot explorant un terreny desconegut i sense experiència prèvia. Tot i les dificultats, els indicadors mostren que la Candelera virtual va tenir força repercussió i impacte en el món online.

Ara, s'ha detectat l'oportunitat d'aprofitar i aprofundir en l'estratègia digital de la fira. Aquesta, tot i ser present en el pla estratègic anterior, requereix d'una revisió forçada per dos motius.

El primer, perquè la tecnologia ha avançat i està cada cop més acceptada tant per part dels participants com dels expositors. L'acceleració digital ha propiciat una oportunitat de millora en aquesta direcció.

El segon, perquè en les properes edicions (que es perfila que tindran un format híbrid) es vol intensificar l'ús de les eines tecnològiques per tal d'afavorir, per una banda, l'experiència de compra i, per l'altra, l'impacte econòmic i social, d'expositors i entitats.

Per tot plegat, l'adaptació del Pla Estratègic de la FIra de la Candelera consistirà en:

- Anàlisi d'indicadors i impacte digital en l'edició del 2020

- Reunions qualitatives amb diferents agents: expositors, organització, proveïdors, ciutadania; per tal d'esbrinar el millor encaix tecnològic

- Concreció d'objectius i definició d'accions amb enfocament merament tecnològic

Detalls

Encàrrec fet per:

Ajuntament de Molins de Rei

Àmbit:

Comerç Urbà

Categoria:

Estudis

Any:

2021

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.