Aplicació del pla de dinamització del teixit productiu de La Garriga

El projecte dóna continuïtat al disseny del pla

Any:

2021

Àmbit:

Teixit productiu

Aplicació del pla de dinamització del teixit productiu de La Garriga

L'any 2020 es va dissenyar un pla de dinamització del teixit productiu de La Garriga amb l’objectiu de definir un conjunt d’actuacions a dur a terme en els propers dos anys.

Arran del disseny del pla i de les accions plantejades, estem duent a terme l'execució concreta d'algunes de les actuacions.

Seminaris i trobades empresarials

S'organitzaran tres seminaris amb una temàtica específica per tal de fer transferència de coneixement al teixit empresarial del municipi. Els centres d'interès a tractar orbitaran al voltant de la indústria 4.0, l'economia circular i les xarxes empresarials.

Paral·lelament, s'aprofitarà les jornades per dur a terme una tasca de networking i de coneixença mútua de les empreses per tal de procurar establir sinèrgies de treball de cara un futur.

Benchmarking

S'analitzarà la realitat empresarial de diferents municipis que puguin ser inspiradors per La Garriga. En aquest sentit, es durà a terme una tasca de prospecció de casos assimilables i s'aprofundirà en la cerca de contactes per tal de dur a terme un futur intercanvi d'experiències.

Monitorització i gestió de Fons Next Generation

Es realitzarà un treball consistent en l'observació dels fons europeus destinats a la reconstrucció econòmica i es vetllarà per tal de propiciar-ne l'accés tant a les empreses com a l'ajuntament.

Fablab del moble

S'estudiarà mecanismes de cooperació empresa-educació per tal d'establir sinèrgies de treball de conjunt i plantejar reptes que puguin ser desenvolupats per la comunitat educativa i empresarial del sector del moble de La Garriga.

Detalls

Encàrrec fet per:

Ajuntament de La Garriga

Àmbit:

Teixit productiu

Categoria:

Assistència tècnica

Any:

2021

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.