Assistència tècnica

Assistència tècnica

Descripció

Serveis d'assistència tècnica al departament de promoció econòmica dels ajuntaments per tal de complementar un seguit de tasques incloses en el seu pla d'acció i que, per dimensionament d'estructura organitzativa, requereixen de la seva subcontractació.

Els serveis que oferim són de: reforç en accions de dinamització, disseny i implementació de plans específics, prospecció empresarial, observatori de comerç, realització d'enquestes, censos d'establiments i locals disponibles, assessorament tècnic, etc.

Nom del projecte: Assistència tècnica

Àmbit: Promoció econòmica

Encàrrec fet per: Ajuntament de Barberà del Vallès, Ajuntament de Rubí, Ajuntament del Masnou

Any: 2018

Tornar