Benchmarking internacional de mercats ambulants

Prospecció internacional de mercats ambulants

Any:

Àmbit:

Comerç Urbà

Benchmarking internacional de mercats ambulants

Els mercats ambulants són un instrument de dinamització econòmica i comercial de molt valor en el teixit urbà. La seva presència contribueix a donar dinamisme en els territoris, a crear ocupació i esdevenen un punt d'encontre social de molta importància en segons quins contextos.

D'altra banda, en el marc de l'Agenda 21 de Comerç impulsada pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya (CCAM), es va establir la necessitat d'impulsar polítiques orientades a la modernització i innovació dels mercants no sedentaris de venda; atesa la seva condició de peça de dinamització comercial essencial en molts municipis.

Una possible pèrdua d'avantatge competitiu requereix, doncs, ser contrarestada per un seguit d'accions que realcin la funció econòmica i social d'aquests esdeveniments comercials a l'aire lliure.

Per aquest motiu, el CCAM ens ha encarregat la prospecció (benchmarking) de diferents mercats ambulants a nivell internacional que disposin d'elements d'innovació i competitivitat que puguin ser transferits.

El treball, doncs, es centra en fer un anàlisi de diferents mercats del món i una immersió en els seus mecanismes de funcionalment i millora.

Per aquest motiu ens centrem en:

- Recerca de diferents mercats ambulants del món.

- Prospecció d'elements que aportin innovació, singularitat i generació de valor.

- Argumentació amb referències que sustentin la seva posició de mercat innovador.

 

Detalls

Encàrrec fet per:

Generalitat de Catalunya

Àmbit:

Comerç Urbà

Categoria:

Estudis

Any:

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.