Diagnosi del teixit empresarial de Viladecans

Viladecans realitza una diagnosi del teixit productiu

Any:

2022

Àmbit:

Teixit productiu

Diagnosi del teixit empresarial de Viladecans

El projecte Diagnosi del teixit empresarial de Viladecans consisteix en la realització i presentació d’un anàlisi i diagnosi de la situació actual tenint com a punt de partida un llistat de 4.000 registres i diferents llistats d’empreses.

L'objecitu és disposar d'una fotografia de la composició, dimensió i estructura econòmica local que ajudi a identificar els elements més importants d’anàlisi (p.e. agrupacions de sectors més representatius de la ciutat, nivells d’ocupació, creixement, etc.) i que ajudi a definir, ampliar i concretar estratègies i accions que facilitin la interconnexió i col·laboració entre empreses en el marc de la mesura 3 del Pla de Reactivació Local 2021 de Viladecans.

El Pla de Reactivació Local 2021 contempla entre d’altres, la mesura 3 anomenada “Impuls de la Cooperació Empresarial” una mesura adreçada a persones treballadores autònomes, Pimes, pagesia, comerç i restauració. La pandèmia ens ha situat en un escenari en què la recerca del bé comú ha esdevingut una prioritat mundial per sobre de les necessitats individuals. Molts experts vaticinen que aquesta situació donarà lloc a una societat més col·laborativa, cosa que també es reflectirà cada vegada més en el món empresarial.

En aquest sentit, els autònoms/es, els emprenedors/es, els empresaris de petites i mitjanes empreses, un dels col·lectius més afectats per aquesta crisi i que més reptes té al davant, poden trobar una oportunitat per fer créixer els seus negocis enfortint els llaços amb altres empreses i fent negocis entre elles B2B, i identificant els partners mes idonis per desenvolupar projectes en comú.


Per tot plegat, el projecte encarregat derivarà en tres productes finals:

  • Mapeig de les empreses del municipi i creació d'un directori
  • Informe de diagnosi de la realitat del teixit empresarial del municipi
  • Informe de reptes i necessitats de les empreses


La durada prevista per a la realització del projecte és d'un mes.

 

Detalls

Encàrrec fet per:

Ajuntament de Viladecans

Àmbit:

Teixit productiu

Categoria:

Teixit productiu

Any:

2022

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.