Equip redactor de PLH

Any:

2015

Àmbit:

Habitatge i urbanisme

Equip redactor de PLH

Hem format part de l'equip redactor del Pla Local d'Habitatge de dos municipis de Catalunya; a l'Anoia i al Vallès Oriental.

Concretament hem dut a terme les tasques de:

  • Anàlisi socioeconòmic del municipi
  • Projeccions de població i estimació de la RFBD per segments de població
  • Estudi econòmic i financer dels pressupostos consolidats del consistori. Rati d'endeutament, capacitat financera, etc.
  • Obtenció i anàlisi de dades i posterior treball estadístic
  • Redacció d'informe

Detalls

Encàrrec fet per:

Portacabot, S.L

Àmbit:

Habitatge i urbanisme

Categoria:

Plans d'habitatge

Any:

2015

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.