Equip redactor Pla Local d'Habitatge 2020

Els PLHs són una eina de planificació urbanística que té en compte les necessitats d'habitatge dels municipis

Any:

2020

Àmbit:

Habitatge i urbanisme

Equip redactor Pla Local d'Habitatge 2020

Formem part de l'equip redactor del Pla Local d'Habitatge de dos municipis ubicats a la corona de l'àrea metropolitana de Barcelona.

L'equip redactor dels PLHs està dirigit per l'empresa Portacabot SL i, en el nostre cas, ens encarrega l'anàlisi sociològic i econòmic dels municipis.

Concretament, duem a terme les següents tasques:

  • Anàlisi socioeconòmic del municipi. Realitzem una profunda radiografia dels diferents estrats de la població, l'analitzem en deteniment i en mapifiquem els resultats.
  • Projeccions de població i estimació de la RFBD per segments de població. 
  • Estudi del mercat de compra-venda i lloguer de nova construcció i de segona mà.
  • Càlcul de la demanda exclosa de l'habitatge mitjançant metodologia pròpia. Tot plegat contribueix a determinar les necessitats d'habitatge del municipi i, fins i tot, en podem especificar el nombre de nous habitatges necessaris per a satisfer la demanda total.
  • Estudi econòmic i financer dels pressupostos consolidats del consistori. Rati d'endeutament, capacitat financera, etc.
  • Obtenció i anàlisi de dades i posterior treball estadístic
  • Redacció d'informe
  • Participació en entrevistes en profunditat

 

Detalls

Encàrrec fet per:

Portacabot, S.L

Àmbit:

Habitatge i urbanisme

Categoria:

Plans d'habitatge

Any:

2020

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.