Equip redactor Pla Local d'Habitatge 2021

Els plans locals d'habitatge són una eina de planificació urbanística que té en compte les necessitats d'habitatge dels municipis

Any:

2021

Àmbit:

Plans d'habitatge

Equip redactor Pla Local d'Habitatge 2021

Formem part de l'equip redactor del Pla Local d'Habitatge de tres municipis.
L'equip redactor dels PLHs està dirigit per l'empresa Portacabot SL i, en el nostre cas, ens encarrega l'anàlisi sociològic i econòmic dels municipis.
Concretament, duem a terme les següents tasques:

  • Anàlisi socioeconòmic del municipi. Realitzem una profunda radiografia dels diferents estrats de la població, l'analitzem en deteniment i en mapifiquem els resultats.
  • Projeccions de població i estimació de la RFBD per segments de població.
  • Estudi del mercat de compra-venda i lloguer de nova construcció i de segona mà.
  • Càlcul de la demanda exclosa de l'habitatge mitjançant metodologia pròpia. Tot plegat contribueix a determinar les necessitats d'habitatge del municipi i, fins i tot, en podem especificar el nombre de nous habitatges necessaris per a satisfer la demanda total.
  • Estudi econòmic i financer dels pressupostos consolidats del consistori. Rati d'endeutament, capacitat financera, etc.
  • Obtenció i anàlisi de dades i posterior treball estadístic
  • Redacció d'informe
  • Participació en entrevistes en profunditat

Detalls

Encàrrec fet per:

Portacabot, SL

Àmbit:

Plans d'habitatge

Categoria:

Plans d'habitatge

Any:

2021

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.