Equip redactor PLH

Equip redactor PLH

Descripció

Hem format part de l'equip redactor del Pla Local d'Habitatge d'una important capital de comarca a 20 minuts de Barcelona.

Concretament hem dut a terme les tasques de:

  • Anàlisi socioeconòmic del municipi
  • Projeccions de població i estimació de la RFBD per segments de població
  • Estudi econòmic i financer dels pressupostos consolidats del consistori. Rati d'endeutament, capacitat financera, etc.
  • Obtenció i anàlisi de dades i posterior treball estadístic
  • Redacció d'informe
  • Participació en entrevistes en profunditat

Nom del projecte: Equip redactor PLH

Àmbit: Habitatge i urbanisme

Encàrrec fet per: Portacabot, S.L

Any: 2017

Tornar