Espais de promoció comercial

Un projecte supramunicipal per a l'estímul de l'activitat econòmica i l'ocupació de locals buits

Any:

2020

Àmbit:

Comerç Urbà

Espais de promoció comercial

Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental), Sant Fruitós del Bages (Bages) i Manlleu (Osona) són municipis que comparteixen una mateixa casuística: el seu terme municipal és limítrof amb la corresponent capital de comarca.

D’aquesta manera, tot i ser poblacions allunyades entre sí, tenen en comú una realitat geogràfica semblant.

La conseqüència més visible en termes de comerç és l’elevada fuita de despesa dels seus habitants cap a altres indrets i, en especial, a les ciutats contigües.

La proximitat geogràfica, la bona comunicació i el centre de gravetat comercial que les capitals de comarca exerceixen, són elements que expliquen la fuita de consum en establiments d’equipament de la persona, d’equipament de la llar, així com de l’oci i el lleure, entre d’altres. Com a conseqüència, el mix d’oferta comercial dels tres municipis és poc ric i variat.

A banda, s’ha de tenir en compte que determinats projectes d’emprenedoria defugen de la possibilitat d’ubicar-se en els carrers d’aquestes localitats.El motiu és que els plans de negoci opten per trobar un emplaçament que els hi generi rendibilitat i, per això, decideixen obrir en entorns competitius i amb trànsit de vianants.Per tot plegat, els ajuntaments d’aquests municipis volen explorar la possibilitat de dur a terme un projecte innovador i pioner que sigui capaç de vincular l’emprenedoria amb l’ocupació d’espais buits i la promoció del comerç local.

El projecte “Espais de promoció comercial” consisteix en habilitar espais buits o en desús  a persones emprenedores que vulguin endegar una idea de negoci que aporti valor al conjunt del mix comercial de cada municipi. A més, es valora fomentar la coexistència de diferents activitats en un mateix espai, a mode de coworking, de manera que dues o més activitats complementàries puguin compartir emplaçament i crear sinèrgies positives entre elles.El fet d’optar a una col·laboració municipal d’aquest tipus és amb l’objectiu i la voluntat de poder intercanviar coneixements, experiència i, a banda, per assolir economies d’escala arran de l’optimització de costos.


Des de J3B3 estem realitzant l'assistència tènica i la coordinació d'aquest projecte. Concretament, les tasques que duem a terme són:

  • Concreció del consorci i coordinació del mateix
  • Definició i seguiment de l'estratègia
  • Cerca de fonts de finançament
  • Organització de reunions amb diferents agents
  • Accions de benchmarking per a l'observació d'altres experiències


 

Detalls

Encàrrec fet per:

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, Ajuntament de Sant Fruitós del Bages, Ajuntament de Manlleu

Àmbit:

Comerç Urbà

Categoria:

Assistència tècnica

Any:

2020

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.