Estratègia de City marketing - Marca de ciutat

Informe de city marketing i marca de ciutat

Any:

Àmbit:

Turisme

Estratègia de City marketing - Marca de ciutat

Treball consistent en la redacció d'un informe que reculli els principals aspectes a tenir en compte per una estratègia de city marketing i, més concretament, per al disseny i implantació de la marca de ciutat.

A tal efecte, l’informe contemplarà les diferents fases a tenir en compte, els departaments i agents involucrats, el finançament necessari i, tot plegat, degudament temporitzat i seqüenciat.

L’informe d'estratègia de city marketing i marca de ciutat serà, per tant, un document de caràcter consultiu que esdevindrà un full de ruta i una eina per a la presa de decisions alhora de tirar endavant un projecte de governança d'estratègia de ciutat i, més concretament, en l'àmbit del turisme i de promoció del municipi. En aquest sentit, el projecte tindrà en compte aspectes del marketing tradicional aplicat des d'una visió més municipalista.

Per al disseny i redactat del cos principal de l'informe es tindrà en compte vàries fonts bibliogràfiques i de literatura acadèmica provinents de diverses bases de dades. Per tant, l'argumentari tindrà consistència teòrica però, també, aplicabilitat pràctica.

 

Detalls

Encàrrec fet per:

Ajuntament de Barberà del Vallès

Àmbit:

Turisme

Categoria:

Estudis

Any:

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.