Estratègia de desenvolupament econòmic i l'ocupació

El Consell Comarcal del Bages i l'Ajuntament de Manresa han impulsat la redacció d'un full de ruta en l'àmbit del desenvolupament i l'ocupació

Any:

2022

Àmbit:

Teixit productiu

Estratègia de desenvolupament econòmic i l'ocupació

El Consell Comarcal del Bages i l'Ajuntament de Manresa han impulsat la redacció d'un full de ruta en l'àmbit del desenvolupament i l'ocupació que permetrà compartir i acordar amb els agents territorials les línies estratègiques i projectes en un horitzó de cinc anys. La necessitat de disposar d'un pla parteix del context socioeconòmic actual, caracteritzat per la pandèmia de la COVID-19 i l'esclat bèl·lic recent que està repercutint en diferents estrats de l'economia.

D'altra banda, la complexitat i l'augment de les necessitats dels darrers anys requereix una concertació territorial en les polítiques de desenvolupament econòmic i d'ocupació tant entre administracions com amb agents públics i privats de la comarca. D'aquesta manera, l'accent d'aquest pla es troba en la voluntat d'interpel·lar i guiar l'actuació de les administracions públiques del territori; així com estructurar els projectes i accions que impulsen el conjunt d'agents de la comarca.

Per tot plegat, es disposarà d'un document únic que abordarà i integrarà tots els àmbits d'actuació a partir de les problemàtiques i necessitats.

L'equip redactor

Per tal de dur a terme aquest treball, involucrem un equip ampli i multidisciplinari. En conseqüència, desplegarem una metodologia que es caracteritzarà per:

  • Un treball analític de dades exhaustiu i rigorós
  • Múltiples sessions participatives amb actors del territori, públic i privats
  • Pla d'acció amb consens i amb desplegament estructurat
  • Perspectiva de gènere en tots els vessants

Fotografia: https://www.flickr.com/photos/calafellvalo/

Detalls

Encàrrec fet per:

Consell Comarcal del Bages

Àmbit:

Teixit productiu

Categoria:

Teixit productiu

Any:

2022

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.