Estratègia de futur

Estratègia de futur

Any:

2018

Àmbit:

PIME

Estratègia de futur

Anàlisi i diagnosi del punt de venda per tal de dissenyar una estratègia de futur d'aquest negoci. Concretament es duen a terme les següents tasques:

- Benchmarking i comparativa de finances i kpis amb competència directa.

- Mistery shopping

- Anàlisi de retail marketing (naming, proposta de valor, preus, carta de serveis, punt de venda)

- Definició d'objectius estratègics i proposta d'accions 2018-2022 (imatge de marca, concepte de negoci, digitalització, màrqueting)

Detalls

Encàrrec fet per:

Jaral Peluqueros

Àmbit:

PIME

Categoria:

Retail

Any:

2018

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.