Estudi de diagnosi comercial de 7 mercats municipals

Estudi de diagnosi comercial de 7 mercats municipals

Descripció

Exploració del mix comercial de 7 municipis de la província de Barcelona i l’encaix dels seus mercats municipals en la composició del teixit empresarial.

L’anàlisi va servir per realitzar un estudi de viabilitat dels mercats, la definició d’una proposta de valor específica i, també, el desplegament d’un pla d’acció concret per cadascuna de les llotges analitzades.

  • Enquestes de clima comercial
  • Geolocalització d'activitats econòmiques del subsector d'alimentació
  • Anàlisi de la quota de mercat
  • Escenaris de viabilitat
  • Proposta de pla d'acció

Nom del projecte: Estudi de diagnosi comercial de 7 mercats municipals

Àmbit: Comerç urbà

Ha col·laborat: Fica’t i Local Zoom

Encàrrec fet per: Diputació de Barcelona

Any: 2017

Tornar