Estudi de diagnosi comercial de 7 mercats municipals

Exploració del mix comercial de 7 municipis de la província de Barcelona i l’encaix dels seus mercats municipals en la composició del teixit empresarial.

Any:

2017

Àmbit:

Comerç urbà

Estudi de diagnosi comercial de 7 mercats municipals

Exploració del mix comercial de 7 municipis de la província de Barcelona i l’encaix dels seus mercats municipals en la composició del teixit empresarial.

L’anàlisi va servir per realitzar un estudi de viabilitat dels mercats, la definició d’una proposta de valor específica i, també, el desplegament d’un pla d’acció concret per cadascuna de les llotges analitzades.

  • Enquestes de clima comercial
  • Geolocalització d'activitats econòmiques del subsector d'alimentació
  • Anàlisi de la quota de mercat
  • Escenaris de viabilitat
  • Proposta de pla d'acció

Detalls

Encàrrec fet per:

Diputació de Barcelona

Àmbit:

Comerç urbà

Categoria:

Estudis

Any:

2017

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.